Beste Sint, wat denkt u van een beetje extra tijd?

06-12-2017


06-12-2017

Beste Sint,

U heeft afgelopen week weer heel wat gezinnen en families bezocht in ons land. U weet het al langer: een gezin vandaag is anders dan een gezin van gisteren. U komt over de vloer bij éénoudergezinnen, co-ouders en nieuw samengestelde gezinnen. U discrimineert niemand: voor u heeft elke gezinsvorm evenveel waarde.

Als parlementslid heb ik oog voor al deze nieuwe vormen van samenleven. Elk gezin is anders, mensen vullen een relatie anders in. Het gaat dikwijls over mensen die in de meest hectische periode van hun leven zitten. Het kan een hele opgave zijn voor ouders om een gezond evenwicht te vinden tussen werk, gezin, vrije tijd en soms ook nog de zorg voor hun hulpbehoevende ouders. Als deze ouders zelf een cadeautje zouden mogen vragen aan de Sint, zou het wellicht ‘een beetje extra tijd’ zijn. Daar kunt u als Sint weinig aan doen, maar in het parlement werken we daar hard aan.

Ouders hebben bijvoorbeeld nood aan tijdskrediet of ouderschapsverlof. De realiteit van de nieuwe samenleving maakt dat deze verlofstelsels moeten worden aangepast, omdat ze niet afgestemd zijn op de concrete situatie in vele gezinnen. Daarom heb ik in het parlement drie voorstellen ingediend die wel rekening houden met al de nieuwe relatievormen. Leest u even mee, beste Sint.

Zo zullen ouders binnenkort ook een halve dag ouderschapsverlof per week of een dag om de twee weken kunnen nemen. Nu nog moet het ouderschapsverlof voltijds, deeltijds of in 1 dag per week worden opgenomen. Maar wat heb je aan dat verlof, als je kind op dat moment bij je ex-partner is? Of je wilt gewoon liever geen volle dag ouderschapsverlof als je enkel de woensdagnamiddag nodig hebt om je kind te begeleiden.

Ouderschapsverlof moet je ook per week kunnen opnemen. Nu moet dat in periodes van minstens een maand. Met de weekregeling kan je er als ouder ook zijn voor je kind tijdens een korte schoolvakantie.

Ouders weten zelf best wanneer ze tijd moeten vrijmaken om hun kind te ondersteunen. Nu kan tijdskrediet voor kinderen tot 8 jaar en ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar. Die leeftijdsgrens moet omhoog: tot 18 jaar.

Ook kersverse papa’s hebben nood aan wat extra tijd voor hun kinderen. Daarom mijn voorstel om het vaderschapsverlof op te trekken van 10 naar 15 dagen. Ook papa’s van meerlingen kunnen die extra tijd zeker gebruiken.

Denk u ook niet, beste Sint, dat deze (zorg)tijd zal ervaren worden als een echt cadeau voor die alleenstaande werkende moeder die ook nog twee kinderen opvoedt of voor die jonge man die net voor de eerste keer papa is geworden?

Nahima Lanjri