De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Het is dan ook onze taak om, samen met andere landen, de vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen en de nodige begeleiding te bieden. Wanneer vluchtelingen in ons land willen werken, moeten ze hier ook de kans toe krijgen. We moeten echter waakzaam blijven en voorkomen dat deze kwetsbare groep mensen blootgesteld wordt aan uitbuiting en misbruik. Ik riep de minister op om alle middelen in te zetten om dit te voorkomen.
 
Oekraïense vluchtelingen die in ons land aankomen, kunnen tijdelijke bescherming krijgen wat hun meteen recht geeft op huisvesting, sociale zekerheid en toegang tot de arbeidsmarkt. Vluchtelingen die aan de slag willen gaan, moeten wel voldoende geïnformeerd worden. Het gaat nl. om een kwetsbare groep mensen die have en goed hebben moeten achterlaten om naar een veilig land te vluchten. Ze kennen onze taal, wetgeving en gewoonten niet, maar willen wel werken en voor hun gezin zorgen. Vaak komen ze in handen van mensensmokkelaars terecht, soms zelfs zonder het te merken. Als ze bijvoorbeeld een uurloon van 7 euro krijgen, ligt dat ongeveer even hoog als in hun land en beseffen ze niet dat de levensduurte en de kosten bij ons veel hoger zijn. Ze zien het zelf dus niet altijd als misbruik.
 
 
Minister Van Quickenborne kondigde reeds aan dat hij brochures zou laten uitdelen onder Oekraïense vluchtelingen. Hierin staat informatie over onze arbeidswetgeving en ook een reeks van organisaties waarbij deze mensen kunnen aankloppen wanneer ze met vragen zitten. Er werd ook een taskforce opgericht om mensenhandel op te sporen. Ik vroeg de minister van Werk welke actie hij gaat ondernemen en of hij de sociale inspectiediensten zal versterken. 

 
Minister Dermagne heeft de inspectiediensten gevraagd om verscherpte aandacht te hebben voor het lot van Oekraïense vluchtelingen die zich in een precaire situatie bevinden en slachtoffer kunnen worden van uitbuiting. Daarnaast worden ook alle federale en regionale inspectiediensten en de Dienst Vreemdelingenzaken samen gebracht om de acties te coördineren. De minister werkt ook aan een meldpunt voor het melden van economische uitbuiting via het "Contactpunt eerlijke concurrentie", zoals dat bestaat voor meldingen van sociale dumping. Hij ging ook in op mijn vraag om het aantal sociaal inspecteurs te verhogen. 
 

Meer informatie kan ook worden gevonden op de website www.info-ukraine.be