Ambulanciers die shiften van 48 uur moeten werken en onder druk gedeeltelijk als "vrijwilliger" vergoed worden voor amper 40 euro per nacht? Onaanvaardbaar! Ik riep de minister op om paal en perk te stellen aan deze wantoestanden en te investeren in de sector. Onze ambulanciers verdienen beter.

 
De problemen omtrent het misbruik van ambulanciers is helaas niets nieuw. Recent getuigden ook heel wat ambulanciers uit de private sector in de media over de wantoestanden in de sector en de penibele werkomstandigheden.

Ze deden dit naar aanleiding van het begin van het proces tegen een private ambulancedienst die de Antwerpse arbeidsrechtbank heeft aangespannen. De ambulanciers van private ambulancediensten gaven aan dat shiften van 24 of 48 uur dagelijkse kost zijn waarbij ze overdag een dienst van 12 uur doen als werknemer om dan een nachtdienst van 12 uur als vrijwilliger te doen. De druk om deze shiften als vrijwilliger te doen ligt zeer hoog. Zij krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoeding van amper 40 euro per nacht. Door de lange uren die ze werken zijn ze veel minder alert en niet alleen een gevaar voor zichzelf maar ook voor hun passagiers en automobilisten op de weg. De sector reageerde dat zij genoodzaakt zijn om op die manier te werken met de middelen die ze nu krijgen. Hun kosten lopen verder op terwijl de structurele onderfinanciering van de dringende geneeskundige hulpverlening een feit blijft.

Daarom drong ik er bij de minister op aan om:

  • het statuut van ambulanciers te verbeteren zodat misbruik onmogelijk wordt.
  • ambulanciers een degelijke vergoeding te geven.
  • structureel te investeren in de sector.
De minister gaf aan dat er een werkgroep werkt aan nieuwe erkenningsnormen voor ambulanciers in de dringende geneeskundige hulpverleningssector. Daarnaast wil de minister ook een herfinanciering vragen van de dringende geneeskundige hulpverlening. 
 
Ik hoop dat de minister zijn beloftes nakomt. Op onze steun kan hij  zeker rekenen om deze misbruiken aan te pakken.