Benoeming tot ridder in de Leopoldsorde

26-07-2010

26-07-2010

Uit onderzoek van mijn administratief dossier bij de diensten van de Kamer blijkt dat ik in aanmerking kom voor een onderscheiding in de Nationale Orden. Deze worden uigereikt naar aanleiding van de ontbinding van het parlement. Sinds kort mag ik me dus ridder in de Leopoldsorde noemen, zoals dit ook verscheen in het Belgisch staatsblad.