16-01-2020

Zorg jij voor een zieke? Dan ben jij misschien één van de 600.000 mantelzorgers in ons land. Mantelzorg is informeel en vrijwillig. Maar de zorg voor een familielid of kennis kan ook zwaar zijn. Dat moet ondersteund worden. Daarom keurden we in april 2019 een wetsvoorstel goed in het parlement waardoor je als mantelzorger één maand voltijds of twee maanden deeltijds verlof met uitkering kan opnemen. Dat moest mogelijk zijn vanaf 1 oktober 2019. Maar het is er vandaag nog steeds niet. Daarom vroeg ik, voor de derde keer, aan de minister wanneer het mantelzorgverlof nu eindelijk opgenomen zal kunnen worden. Volgens de minister was de startdatum van 1 oktober 2019 niet realistisch. Toch diende haar fractie geen amendementen in om dit te veranderen voor de goedkeuring van het wetsvoorstel. Ik vind dat een minister verantwoordelijkheid moet opnemen en blijf erop aandringen om het mantelzorgverlof nu zo snel mogelijk te laten ingaan. Belofte maakt schuld en mantelzorgers verdienen onze ondersteuning.

 

Lees hier meer over het mantelzorgverlof.

Lees hier mijn vorige vragen van september 2019 en november 2019

Bekijk hier mijn volledige tussenkomst.