15-01-2020

Elk jaar wordt er winteropvang voor daklozen georganiseerd.  Toch blijkt ook elk jaar dat er onvoldoende bedden zijn. Sommige mensen blijven dus letterlijk in de kou staan. Dat is schrijnend. Geen dak boven je hoofd hebben of geen thuis hebben is een complex probleem, dat op verschillende domeinen aangepakt moet worden door alle regeringen in ons land. Maar het moet vooral structureel aangepakt worden, zodat noodopvang een noodoplossing blijft die zo weinig mogelijk gebruikt wordt. Ik vraag dat al jaren, en ik ben blij dat CD&V-minister Nathalie Muylle daar gehoor aan wil geven. In haar Federaal Plan Armoedebestrijding maakt zij van het beleid ten aanzien van daklozen een prioritair thema. Dat doet zij door onder andere initiatieven zoals Housing First te ondersteunen, dat de klassieke integratie van daklozen op zijn kop zet. Daklozen krijgen eerst een huurwoning en worden vervolgens geholpen worden om hun leven op de rails te zetten in plaats van andersom. Huisvesting is immers de eerste stap, niet de laatste. Ik hoop dat ook de toekomstige nieuwe regering op dit pad blijft verdergaan, want armoede is een thematiek die we echt niet mogen loslaten. 

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister.