28-01-2020

 

Bejaarden durven het huis niet uit, omdat ze bang zijn om hun uitkering te verliezen. Nahima Lanjri wil procedure Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) herzien.

 

Kwetsbare gepensioneerden durven het huis niet uit, uit vrees om hun uitkering te verliezen. Dat vindt Kamerlid Lanjri ontoelaatbaar. “De nieuwe controleprocedures die sinds vorige zomer gelden en via de postbode gebeuren stoten op heel wat verzet bij de gepensioneerden en moeten geëvalueerd en bijgestuurd worden” zegt Nahima Lanjri (CD&V). Zij blijft aandringen om de procedure te wijzigen.

Ouderen met een te laag pensioen kunnen in België een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) krijgen. Zo’n 110.000 Belgen ontvangen een IGO. Om daar recht op te hebben moet je behoeftig zijn én in België verblijven. Dat is logisch, want het gaat om een uitkering, geen opgebouwd recht. Maar vorige zomer, op 1 juli 2019, werden de verblijfsvoorwaarden en controleprocedures voor de IGO aangepast. Als men één dag in het buitenland of drie weken op een ander adres in België zal verblijven, moet men dat vooraf melden. Die verblijfsvoorwaarde wordt ten minste eenmaal per jaar voor minstens 80% van de IGO-gerechtigden gecontroleerd door de postbode. Hij komt langs om te controleren of iemand die een IGO krijgt ook effectief in België verblijft. De eerste twee keer laat de postbode geen briefje achter. Na drie keer afwezigheid bij zo een controle krijgt de gepensioneerde een brief in de bus en moet die zich binnen vijf dagen melden op het gemeentehuis. Gebeurt dat niet, dan wordt de IGO-uitkering ingetrokken omdat de administratie er in  dat geval vanuit gaat dat men in het buitenland verblijft. Dit is echter niet altijd het geval. Zo kunnen zij wel in België verblijven, maar bijvoorbeeld op het moment van de controle net een bezoek brengen aan de dokter, de supermarkt of de kleinkinderen en daardoor niet thuis zijn. Al in oktober stelde Nahima Lanjri zich vragen bij de manier waarop de controles nu uitgevoerd worden.

Uit cijfers van minister Bacquelaine blijkt bovendien dat 83% van de schorsingen onterecht is. Bij 83% van de schorsingen worden kwetsbare gepensioneerden, die vaak van hun IGO afhangen voor hun basisbehoeftes, onterecht hun uitkering ontnomen, Dat is onaanvaardbaar.  Deze schorsingen hadden evenwel betrekking op de oude manier van controleren, en werd daarom ook aangepast.  Maar dus ook bij de huidige manier van werken kan men vraagtekens plaatsen.  Al in oktober uitte Nahima Lanjri (CD&V) haar bedenkingen. Ook heel wat senioren-, armoedeorganisaties en vakbonden geven kritiek op deze manier van controleren.

Veel ouderen zijn bang om de postbode mis te lopen en zo hun uitkering te verliezen. Ze blijven dan maar thuis en raken zo in sociaal isolement.  Gepensioneerden die in de buurt van de grens wonen en bijvoorbeeld regelmatig familie bezoeken of naar de supermarkt gaan over de grens worden ook geviseerd door deze maatregel. Zij zouden telkens op voorhand moeten laten weten dat zij naar het buitenland gaan. 

Eind maart moet een evaluatie van de nieuwe verblijfsvoorwaarden en controleprocedures klaar zijn. Nahima Lanjri zal bij de minister aandringen om de procedure te wijzigen en het Koninklijk Besluit aan te passen.

Het kan niet dat gepensioneerden onterecht hun uitkering verliezen door een slechte regeling van de overheid.

 Zelf diende ik ook een wetsvoorstel in om de IGO-controles grondig te hervormen. Lees hier mijn concreet voorstel.

Mijn reactie werd opgenomen in De Tijd (28-01-2020):