01-07-2013

Lange onderhandelingen zijn eraan vooraf gegaan, maar op 1 juli kon de regering opnieuw een scherpe begroting voorleggen aan het parlement die uiteindelijk in 2015 zal leiden tot een begroting in evenwicht. Ook nu zijn de inspanningen evenwichtig verdeeld en geven we met deze begroting een sterk en daadkrachtig signaal aan Europa, de financiële markten en Vlaamse gezinnen en ondernemingen.

De minister van Financiën heeft in samenspraak met zijn collegas opnieuw hard gewerkt om de begroting op koers te houden, met verstandige en structurele ingrepen, evenwichtig gespreid over uitgaven en inkomsten. Een rechtvaardige verdeling van de inspanning was het sleutelwoord. Het aandeel besparingen stijgt in belangrijke mate tussen 2013 en 2014 en het aandeel belastingen daalt in belangrijke mate tussen 2013 en 2014. In 2013: 58% besparingen, 35% belastingen, 7% diversen. In 2014: 62% besparingen, 28% belastingen,10% diversen.

Er is eerst gekeken naar de eigen uitgaven. Er zijn voor 432 miljoen euro aan besparingsmaatregelen genomen in 2013 en 1,463 miljard euro in 2014. Dit gebeurt o.a. door verdere besparingen in de gezondheidszorg zonder de kwaliteit te ondergraven en door extra besparingen op de werking van de overheid. Het zijn de CD&V-ministers die ook hier het voortouw nemen, met inspanningen van Defensie, de Regie der Gebouwen en Ambtenarenzaken. Dit was zeker geen gemakkelijke opdracht, maar wij nemen onze verantwoordelijkheid. Zo zal het aantal federale ambtenaren eind 2014 met 16 000 eenheden verminderd zijn sinds 2008, of zo’n 12%.

Er werd voor 264 miljoen euro in 2013 en 672 miljoen euro aan fiscale maatregelen beslist. Het zijn geen gemakkelijke belastingverhogingen, maar wel stappen richting een nieuwe fiscaliteit. We kiezen voor een verschuiving richting lasten op consumptie en inkomsten uit vermogen. We zetten ook in op fiscaliteit die onze kmo’ s versterkt, op harmonisatie in Europees verband en op meer rechtvaardigheid. Zo zullen er geen lasten bijkomen op lonen, is er een bijdrage vanuit de finaniële sector, wordt er een "fairness taks" ingevoerd en harmoniseert men luwtes in de fiscale wetgeving (denk maar aan de Belgische advocaten die de enige in Europa zijn die geen BTW dienen aan te rekenen, een voordeel dat weinig andere zelfstandigen gegeven is).

Daarnaast hebben we ook hard gewerkt om een aantal maatregelen te behouden, die voor ons van belang zijn. Zo hebben we het gemotiveerd tijdskrediet en de loopbaanonderbreking overeind gehouden, alsook het ouderschapsverlof, het zorgverlof en het palliatief verlof.  Ook de volledige afschaffing van de schoolpremie werd vermeden en herleid tot een beperkte vermindering en aan de kinderbijslag werd niet geraakt. Er komt ook geen accijnsverhoging op diesel en benzine.

Tot slot zijn we erin geslaagd om in deze moeilijke omstandigheden, toch een aantal "relance maatregelen" te nemen om de economie opnieuw aan te zwengelen. Gerichte maatregelen die zorgen voor de verbetering van de concurrentiepositie van onze bedrijven, de koopkracht van onze werknemers en landbouwers, en de bevordering van de werkgelegenheid.

Een begrotingsoefening is nooit eenvoudig, zeker niet in tijden van economische crisis. Wij zijn dan ook zeer tevreden dat we onze engagementen nakomen. Een begroting op orde is de beste manier om onze economie opnieuw zuurstof te geven.

Hier kan u integraal de maatregelen vinden.

Hier kan u het artikel uit De Standaard lezen.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.