Vrouwelijke werknemers die vroeger bevallen dan voorzien, verliezen vaak enkele dagen moederschapsrust. In tegenstelling tot zelfstandigen, mogen werknemers de zeven dagen verplichte prenatale rust niet opnemen na de bevalling, ook niet als hun kindje vroeger dan verwacht geboren werd. Ik diende een wetsvoorstel in om deze ongelijkheid weg te werken. Ook wie deeltijds een deel van de moederschapsrust wil opnemen, moet dit kunnen. Het voorstel wordt momenteel besproken in de commissie Sociale Zaken.

Werkneemsters moeten minimaal één week voor de verwachte bevallingsdatum stoppen met werken en met moederschapsrust gaan. Veel kinderen worden echter een aantal dagen of zelfs weken voor de verwachte bevallingsdatum geboren. In dat geval verliezen vrouwelijk werknemers deze dagen  prenatale rust, omdat ze deze dagen niet mogen opnemen na de bevalling. Zelfstandigen kunnen daarentegen wel de zeven dagen voor de effectieve bevallingsdatum opnemen na de geboorte in het geval van een vroege geboorte. 

Een voorbeeld ter illustratie: Marlies is uitgerekend om op 25 maart te bevallen. Ze licht haar werknemer hierover in en moet verplicht vanaf 18 maart met prenatale moederschapsrust. Haar dochtertje wordt echter op 21 maart geboren in plaats van op 25 maart. Marlies heeft slechts drie dagen prenatale rust kunnen nemen omdat haar kindje vroeger werd geboren. De overige vier dagen prenatale rust is ze volgens de huidige wetgeving kwijt. Door het wetsvoorstel zou ze deze vier dagen ook kunnen opnemen na de bevalling.

 De moederschapsrust is essentieel voor de bescherming en gezondheid van moeder en kind. Het is niet logisch of wenselijk dat mama’s een aantal dagen moederschapsrust verliezen wanneer hun kindje vroeger dan verwacht geboren wordt. Bovendien bepaalt vandaag ook het statuut of je deze dagen al dan niet verliest en na de bevalling mag opnemen. Deze discriminatie moet weggewerkt worden. Alle mama’s, zelfstandigen én werknemers, moeten recht hebben op 15 weken moederschapsrust, ook als hun kindje te vroeg geboren wordt. Ik weet dat de moederschapsrust voor zelfstandigen vandaag slechts 12 weken bedraagt. Om die reden pleit ik er via een ander wetsvoorstel voor om deze termijn op te trekken tot 15 weken. Wie wil moet ook deeltijds moederschapsrust kunnen opnemen.  Op die manier wil cd&v de bestaande verschillen tussen de verschillende statuten wegwerken en het moederschapsrust beter laten aansluiten bij de noden van de moeders.

Deeltijdse moederschapsrust

Lanjri wil dat een aanzienlijk deel van de moederschapsrust ook deeltijds kan worden opgenomen. De moederschapsrust bestaat naast de verplichte week prenatale rust ook nog uit negen verplichte weken postnatale rust. Daarnaast heeft de werkneemster recht op vijf weken facultatieve rust. Deze kan ze als prenatale of als postnatale moederschapsrust opnemen. Vandaag kunnen moeders slechts twee van de 15 weken moederschapsrust deeltijds opnemen. Deze deeltijdse opname is vandaag enkel mogelijk voor de postnatale rust. Lanjri wil dit via haar voorstel ook uitbreiden naar de prenatale rust. 

Ons voorstel laat mama’s toe om de volledige vijf weken facultatieve moederschapsrust deeltijds op te nemen. Dit zorgt ervoor dat voltijdse werkneemsters bijvoorbeeld gedurende 25 weken na de bevalling in een 4/5e regime kunnen werken om op deze manier de draad geleidelijk weer op te pikken. We merken dat de overgang van voltijds bij je pasgeboren kindje zijn naar voltijds aan het werk zijn vaak nogal bruusk verloopt. Door gedeeltelijk weer aan de slag te gaan, kunnen deze mama’s en kinderen geleidelijk wennen aan de nieuwe situatie. We voorzien ook bewust dat deze deeltijds opname al voor de bevalling kan. Zo willen we moeders de kans geven om het enkele weken voor de bevalling rustiger aan te doen zonder het werk helemaal te moeten stopzetten. Dit kan volgens mij de laatste weken van de zwangerschap een stuk draaglijker maken voor onze hoogzwangere vrouwen. Vandaag zien we dat ze vaak zo lang mogelijk doorwerken alvorens ze de verplichte voltijdse moederschapsrust opnemen. Dankzij mijn voorstel kunnen werkneemsters die dit wensen hun werkregime aanpassen in functie van hun zwangerschap.

Lees er meer over in De Morgen.