archief - huisvesting

01-01-2010

04/29/08

Kindje geboren, goedkopere bouwlening

De overheid moedigt mensen via fiscale maatregelen aan om een eigen woning aan te schaffen. We kennen de aanvullende intrestaftrek, de verhoogde belastingvermindering voor het bouwsparen en vanaf 2005 de ‘aftrek voor de enige eigen woning’. Het is echter eigenaardig dat de fiscale aftrek voor leningen berekend wordt op het aantal kinderen ten laste dat iemand heeft op 1 januari van het jaar nadat het leningcontract werd afgesloten. De meeste jongeren hebben echter nog geen kinderen op het ogenblik (of het jaar nadien) van het afsluiten van een lening voor de aankoop van een woning.

 

Mijn wetsvoorstel wil een aanpassing van de belastingsaftrek voor de enige eigen woning. Hierbij zal voortaan rekening worden gehouden met het aantal kinderen dat de belastingplichtige ten laste heeft op het moment dat de belastingaftrek wordt uitgeoefend.  Bovendien wordt het bedrag dat in aanmerking komt opgetrokken zodat meer gezinnen kunnen genieten van de verhoogde belastingaftrek. Ik stel voor om een verhoogde aftrek toe te passen van € 70 per kind ten laste. Op deze wijze komen ook de modale gezinnen die minder dan drie kinderen tellen in aanmerking voor de verhoogde belastingaftrek.

 

Op deze manier wil ik jonge gezinnen met kinderplannen een steun in de rug geven op het moment waar zij deze steun het meest kunnen gebruiken, met name de jaren waarin zij de hoogste kosten maken voor het onderhouden en opvoeden van hun kinderen.

 

Lees hier het wetsvoorstel.

Naar boven