archief - antwerpen - werk

01-01-2010

12/18/07

Convenant VDAB - stad Antwerpen

De voorbije maanden werd overleg gepleegd tussen de stad en de VDAB over een betere samenwerking en een duidelijke taakafstemming. Dit overleg is uitgemond in een convenant. Het gevolg van het akkoord is evenwel dat de stad de talrijke middelen van het stedenfonds terugtrekt uit arbeidsmarktgerelateerde initiatieven, zoals trajectbegeleiding en werkervaringsprojecten, om zodoende de sociale economie grondig uit te bouwen, waarin vermoedelijk een deel van die middelen zullen worden geïnvesteerd. Ik interpelleerde schepen Voorhamme over de middelen, de continuïteit van de projecten,...

 

Lees hier het volledige antwoord op mijn vraag.

Naar boven

12/17/07

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Antwerpen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen duidt op het streven naar een bedrijfsvoering, waarin people, meer bepaald medewerkers en in ruimere zin de samenleving, planet (het milieu) en profit (de economische meerwaarde) als pijlers centraal staan. Deze drie dimensies staan niet los vaneen, maar beïnvloeden en vullen elkaar aan.

 

Iedereen is het eens over het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zelfs wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat dit een bedrijf geen windeieren legt. Het leidt veelal tot een betere reputatie en een beter imago en vooral een sterkere concurrentiepositie, een grotere tevredenheid van de werknemers, een grotere aantrekkingskracht voor potentiële werknemers, een versterkte loyauteit van de klanten, een betere financiële bedrijfsprestatie en een hogere productiviteit en kwaliteit. Kortom, maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt heel wat voordelen.

 

Op 18 december 2008 stelde ik enkele vragen over MVO aan schepen Lauwers. Lees hier het verslag (pagina 27 e.v.).

Naar boven

04/22/07

Ontslagen bij Opel Antwerpen

Bij de stad Antwerpen zijn er honderden vacatures.  Er moet dringend onderzocht worden welke technische en logistieke jobs kunnen ingevuld worden door ex-werknemers van Opel. Ook de haven heeft een groot potentieel. Voka berekende dat er jaarlijks 4.500 jobs in de haven vacant zijn. Ik deed een oproep naar de schepen voor haven en personeel, Marc Van Peel, en de schepen voor tewerkstelling, Robert Voorhamme,  om de krachten te bundelen en zoveel mogelijk mensen terug aan het werk te zetten.

 

Op 23 april 2007 stelde ik een vraag aan schepen Van Peel en Voorhamme. Lees hier het verslag van de gemeenteraad (pagina 803 e.v.).

Naar boven

03/05/07

Vlaams actieplan werkloosheid - Antwerk

Op 2 december 2005 besliste het college om de jeugdwerkloosheid in de stad aan te pakken door een jeudwerkloosheidactieplan 'Antwerk' op te stellen in een partnerschap tussen stad, OCMW en VDAB. Het plan wordt mee gefinancieerd door de Vlaamse overheid.

 

Uit het antwoord van de schepen bleek dat einde januari 2007: 860 individuele jongeren werden bereikt in 1 662 door VDAB geregistreerde acties.  Door latere opstart van het actieplan (2de helft 2006) en omdat VDAB uitstroom meet na 6 maanden zijn er nog geen relevante cijfers over uitstroom naar werk.

 

Op 6 maart 2007 stelde ik een vraag aan schepen Voorhamme over het Vlaams actieplan werkloosheid. Lees hier het verslag.

Naar boven