archief - antwerpen - varia

01-01-2010

Dossier varia

Wij gaan voor een veilig borgerhout

Wij willen een veiliger Borgerhout, op alle vlakken Veiligheid heeft niet alleen te maken met auto’s. Veiligheid is ook een zaak van gedrag van mensen.
CD&V-Borgerhout was in dat opzicht ten zeerste ontstemd over het gedrag van een aantal allochtone jongeren op de Turnhoutsebaan na de voetbalmatchen tussen Real Madrid en Barcelona. ‘Voor het vernielen van trams, wagens, het
stukmaken van meubilair en vooral het besmeuren van het Borgerhoutse imago, bestaat geen enkel, maar dan ook geen enkel excuus’, aldus volksvertegenwoordiger én Borgerhoutenaar Nahima Lanjri. CD&VBorgerhout drong er, samen met de collega’s in het Antwerpse stadhuis, op aan deze incidenten niet te laten voor wat ze waren, en ook stevig in te grijpen bij volgende ongeregeldheden. Een leuk Borgerhout is een veilig Borgerhout.

 

Nahima Lanjri
volksvertegenwoordiger

10/18/10

Ontbijtgesprek CD&V Borgerhout

Afgelopen zondag hielden we met de lokale CD&V-afdeling van Borgerhout een ontbijtgesprek waarop alle Borgerhoutse verenigingen werden uitgenodigd. Met dit initiatief willen we de verenigingen zelf beter leren kennen en weten wat er leeft in het Borgerhoutse verenigingsleven. Daarnaast was het een mooie gelegenheid voor de verenigingen zelf om mekaar beter te leren kennen. Het werd een gezellige en leerrijke voormiddag die zeer positief onthaald werd.

Naar boven

04/29/10

Ik ondervraag bevoegde schepenen in Antwerpen

Nu ik mijn mandaat als gemeenteraadslid opnieuw opnam in Antwerpen, laat ik niet na om ook daar de bevoegde schepenen te ondervragen. U kon al lezen dat ik schepen Van Campenhout ondervroeg over de geplande werken aan de voetgangerstunnel. Daarnaast stelde ik ook vragen over de wachttijden aan het centraal loket en de overlast die bedelende zigeunerkinderen veroorzaken in enkele winkelstraten in Antwerpen.

De wachttijden aan het centraal loket en de lange doolooptijd van de procedue waren al langer een probleem. Ik kloeg dit al meermaals aan en ondertussen werden extra mensen ingezet zodat de doorlooptijd bijna gehalveerd werd.

Een andere problematiek die onlangs aan het licht kwam is de overlast die bedelende zigeunerkinderen veroorzaken in de Antwerpse winkelstraten. Het gaat steevast om minderjarigen die mensen lastigvallen voor geld en proberen te bestelen. Aangezien het om minderjarigen gaat die meestal vanuit het Brussele komen, is een integrale aanpak vereist. De schepen kon mij meedelen dat er momenteel intensief wordt samengewerkt tussen de verschillende parketten om deze vorm van overlast, uitbuiting en criminaliteit aan te pakken.

 

Naar boven

04/27/10

Werken aan voetgangerstunnel zullen hinder veroorzaken. Schepen belooft maatregelen

Binnnkort starten de werken aan de voetgangerstunnel in Antwerpen. Deze tunnel is een belangrijke verbinding tussen linker- en rechteroever voor mensen die te voet, met de fiets of per rolstoel naar de stad willen komen of andersom. Tijdens deze werken zullen de liften aan beide kanten van de tunnel niet meer gebruikt kunnen worden en dit voor een periode van 6 maanden. Aangezien vele mensen hierdoor benadeeld zullen worden, nam ik reeds contact met de bevoegde minister. Daarnaast ondervroeg ik tijdens de afgelopen gemeenteraad de bevoegde schepen. Die erkende de problematiek en beloofde werk te maken van alternatieven voor de gedupeerden en communicatie naar de verschillende betrokkenen.

Naar boven

04/19/10

Bezoek aan het kerkschip in Antwerpen

Afgelopen weekend bracht ik samen met Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Kort een bezoek aan het kerkschip in Antwerpen. Het kerkschip is geen schip dat uitvaart maar wel de parochiekerk en ontmoetingsplaats voor de varende gemeenschap in Antwerpen. Naast de klassieke zondagsdienst, doopvieringen, huwelijken, enz. is het kerkschip tijdens de week ook een toevluchtsoord voor al wie zich in de haven beweegt of werkt: havenpersoneel, dokwerkers, chauffeurs, bureelmensen, zeelieden, binnenschippers; kortom een bonte mengeling van mensen die hun brood in de haven verdienen. In de kantine van het kerkschip kunnen al deze mensen steeds terecht voor een snelle hap of een drankje.

Naar boven

03/29/10

Ik neem mijn mandaat als gemeenteraadslid weer op

Na een afwezigheid van 6 maanden nam ik gisteren mijn mandaat als gemeenteraadslid in Antwerpen weer op. Ik nam een onderbreking van 6 maanden om voor mijn zieke moeder te kunnen zorgen. Voor gemeenteraadsleden bestaat immers de mogelijkheid om gebruik te maken van het zogenaamd palliatief verlof en zich tijdelijk te laten vervangen. Ik maakte hiervan dan ook graag gebruik om mijn moeder bij te staan.  

Naar boven

09/20/09

"Als politica ben ik vervangbaar als dochter niet."

Ik neem als gemeenteraadslid 6 maanden palliatief verlof om zo meer tijd te kunnen vrijmaken voor mijn zieke moeder. In de gemeenteraad word ik tijdelijk opgevolgd door Patrick Janssen, die deel uitmaakte van de districtsraad in Antwerpen. Mijn werkzaamheden als Senator blijf ik wel uitvoeren gedurende deze periode.

 

Lees hier het interview in Het Laatste Nieuws.

Lees hier het interview uit Gazet Van Antwerpen.

Naar boven

02/23/09

Nahima Lanjri neemt Kris Peeters mee op sleeptouw doorheen Oud-Borgerhout en Antwerpen-Noord

Op vrijdag 20/2 organiseerde ik een verrassend bezoek aan Oud-Borgerhout en Antwerpen-Noord. Deze twee wijken worden traditioneel bestempeld als probleemwijken. Met dit bezoek wil ik echter aantonen dat jonge, kleine ondernemingen in deze wijken een belangrijke economische functie hebben en er een positieve en dynamische sfeer heerst.

 

Het eerste bezoek van de middag vond plaats in 'Etoile Mécanique'. In deze oude cinemazaal worden door Koen Mertens en zijn team allerhande kunstwerken gemaakt. Denken we hierbij aan bijvoorbeeld aan de 'Cloaca-machines' van kunstenaar Wim Delvoye.

 

Na deze eerste halte nam gids Paul De Vroey ons mee op sleeptocht voor een geanimeerde wandeling doorheen de wijk. De geschiedenis van Oud-Borgerhout werd uit de doeken gedaan en zo bracht hij ons uiteindelijk tot bij het breiatelier van Hilde Frunt en haar zoon Ilia. Onder het label Hilde Frunt en Sigi hebben beide een internationale collectie haut-tricot. Zij mogen verschillende grote modehuizen zoals Dries Van Noten, Veronique Branquinho en A.F. Vandervorst tot hun clienteel rekenen.

 

Dit bracht ons uiteindelijk bij de laatste halte van van deze boeiende namiddag, namelijk 'Dreambuilding'. Deze expositie-, receptie- en activiteitenruimte wordt gerund door Bie Franken en Ton Jansen. Zij gaven een korte uiteenzetting over de werking van Dreambuilding en ook Michel Albertijn van onderzoeksbureau Tempera gaf een uiteenzetting over de werking van zijn bureau.

 

Uiteindelijk nam Vlaams Minister-President Kris Peeters het woord. Hij benadrukte het belang van de verschillende initiatieven die bezocht werden. Ze zorgen immers voor een positief klimaat en een dynamische sfeer in een wijk die vroeger bekend stond als probleemwijk.

 

De boeiende en leerrijke middag werd afgesloten met een gezellige receptie waarbij de genodigden de kans hadden rustig bij te praten en ondertussen de nieuwe wintercollectie van Hilde Frunt en Sigi te bewonderen.

Naar boven

03/19/09

Opvolging aalmoezenier Rijn- en binnenvaart verzekerd

Binnenkort gaat de aalmoezenier Rijn- en binnenvaart in Antwerpen op pensioen. De wet bepaalt dat binnen drie maanden een opvolger moet worden aangewezen, zo niet vervalt de functie. Aangezien dit nog niet gebeurd is, waren velen ongerust dat dit binnenkort het geval zou zijn. Ik ondervroeg staatssecretaris voor mobiliteit, Etienne Schouppe, die bevoegd is voor deze materie. Hij verzekerde mij de nodige initiatieven te zullen nemen zodat de opvolging verzekerd wordt en de functie niet verdwijnt.

 

Lees hier het verslag van de vraag om uitleg van 19 maart.

Naar boven

01/19/09

Strijd om het stadspark

Op 7 januari verscheen in De Standaard een artikel over de geplande heraanleg van het Antwerpse stadspark. De middelen voor de heraanleg werden reeds voorzien in de begroting, maar toch werd er beweerd dat er nog geen concrete beleidsbeslissingen werden genomen. Ik wilde weten hoe de vork in de steel zat en ondervroeg schepen Ludo Van Campenhout.

 

Uit het antwoord van de schepen blijkt dat op dit moment de eerste fase van het inspraaktraject loopt. Omdat het concept een hoogstaand landschapsarchitect vereist, die zowel de historiek van het park weet te bewaren als de behoeften van de parkgebruikers weet te integreren,  kiest de stad voor een 'Open Oproep'-procedure van de Vlaams Bouwmeester. Wie de ontwerper gaat worden, staat dus nog niet vast. Ook over het uiteindelijke ontwerp is nog niets beslist.

 

De uitvoering van de werken zal ten vroegste in 2012 van start gaan. Voor de aanpassingswerken werd een bedrag voorzien van bijna 2,5 miljoen euro.

Naar boven

01/11/09

Oorlog in Gaza is onaanvaardbaar

Elk humanitair wezen kan uiteraard niet anders dan het geweld van de jongste weken in de Gazastrook of waar dan ook veroordelen. Geen enkele daad van agressie of oorlogsact is relevant. Geweld is geen goede oplosser. Het slaat wonden, zorgt voor onherstelbare verliezen, en vroeg of laat moet je toch weer eens aan de onderhandelingstafel om met rede tot een vreedzame oplossing te komen.

 

Zo begon ik mijn tussenkomst in de gemeenteraad over de oorlog in Gaza op 12 januari '09. Ik begrijp de reactie van veel Antwerpenaren, allochtonen en autochtonen die het geweld in het Midden Oosten zien en daarop een signaal willen geven dat dit niet kan, niet mag gebeuren.  Ze hebben gelijk.  Maar we moeten opletten dat het geweld niet overwaait naar hier. Het kan niet dat we steun zoeken door het geweld te imiteren. Integendeel, we moeten het  samenleven en samenwerken tussen de gemeenschappen bevorderen. Die leven nu nog altijd te veel naast elkaar. Dat samenleven kan alleen als je respect hebt voor elkaar, ook als je een andere mening hebt.

 

Lees hier mijn tussenkomst in de gemeenteraad van 12 januari 2009.

Naar boven

12/14/08

Gymcentrum aan de Kerkstraat moet dicht

Het Gymcentrum aan de Kerkstraat moet dicht. Dat is slecht nieuws voor negen scholen en talrijke verenigingen in de buurt. Het wijkcomité Willibrordus en politica Nahima Lanjri (CD&V) vragen schepen van Onderwijs Robert Voorhamme (sp.a) om de trein te stoppen. Het Gymcentrum in de Kerkstraat wordt tijdens de school­uren bezocht door negen scholen, die er samen 33 uren les verzorgen. Jespo (Kindervreugd) vult er naschools 32 uren, onder meer met kleuterturnen. Er huist een circusschool en ook de Willibies, een jeugdbasketbalploegje, gebruiken er de kleedkamers.

 

"Het zou spijtig zijn dat de Gymzaal wordt gesloten", vindt Lanjri. "Het voorstel dat ik vanavond in de gemeenteraad verdedig, is om er een polyvalente zaal van te maken, waarin ook de senioren- en de wijkwerking een plaats hebben. Het wijkcomité wil hierin verantwoordelijkheid nemen. De stad zou ten minste alternatieven moeten voorstellen", zegt ze. "We weten dat de zaal belangrijk is voor de buurt", reageert schepen Voorhamme. "Maar de kosten voor het herstel lopen te hoog op. Als we de zaal weer in orde zouden brengen, dan nog kan ze nooit voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. We hebben oplossingen gezocht voor de scholen en nadien heeft de sportdienst gekeken naar de buitenschoolse activiteiten. Die kunnen elders terecht. We zetten niemand op straat."

 

Dit artikel is verschenen in Gazet van Antwerpen op 15 december 2008.

Zie ook www.gva.be .

Naar boven

09/11/07

Borgerhoutse cultuurtempel krijgt eigen tramhalte

Ik draag de Roma in Borgerhout een warm hart toe. Toen ik het verzoek kreeg in de gemeenteraad het voorstel te doen om de naam van tramhalte Botha te veranderen in Roma, deed ik dat met alle plezier.

 

De Roma trekt publiek van over heel Vlaanderen. Om al die mensen makkelijker de weg te wijzen (en ook wel een beetje uit respect voor de grandeur van het gebouw), pleit ik voor een naamsverandering van de halte. De Roma brengt leven in de Turnhoutsebaan en cultuur in Borgerhout, dat moeten beleidsmakers met alle middelen ondersteunen. Daar hoort het veranderen van de naam van de tramhalte ook bij.

 

Na overleg tussen stad en De Lijn is besloten om de plaatselijke tram- en bushalte om te dopen in Roma. Met De Lijn is overeengekomen dat bij de eerstvolgende gelegenheid (nieuw drukwerk netplannen/folders) de halte de naam Roma krijgt. De aanpassing zal gebeuren tezamen met een aantal andere wijzigingen naar aanleiding van de start van tram 6: eind oktober is er dus een halte Roma.

Naar boven

06/25/06

Parkeren met een hart

Iedereen moet wel eens rondjes rijden om een parkeerplaats te vinden. Dat vinden we allemaal vervelend, maar het is erger voor een arts die op dringend huisbezoek moet of een patiënt die op zijn arts wacht. Ook verplegers en kinesisten, de dienst warme maaltijden van het OCMW en de leveranciers van medisch materiaal worden hiermee geconfronteerd.

 

Omdat dit probleem niet eenvoudig op te lossen valt, stel ik het project Parkeren met een hart voor. Privépersonen die hun garage of oprit vrijwillig ter beschikking stellen voor de korte periode dat artsen, verplegers of kinesisten bij een patiënt moeten zijn, kunnen hun goodwill tonen door het kleven van een sticker, die we laten aanmaken door de stad.

 

Lees hier het verslag van de gemeenteraad van 26 juni 2006.

Naar boven

01/22/06

Dag Schatje plekjes aan scholen en kinderkribbes in Antwerpen opvallend roos ingekleurd

Op vraag van Nahima Lanjri werkte Ludo Van Campenhout (schepen van ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, openbare werken, economie en toerisme) het voorstel uit om zogenaamde kiss and ride -zones te maken aan kinderkribbes en scholen in de stad Antwerpen. Ondanks het verkeersbord sprongen deze plekken te weinig in het oog en werd er verkeerd geparkeerd. Nahima Lanjri wilde deze dag-schatje plekjes meer zichtbaar maken en stelde aan Ludo Van Campenhout voor om de zones roos te schilderen.

 

Naar analogie met de blauwe zones voor gehandicapten komen er nu ook roze zones voor ouders die hun kroost komen afzetten aan de schoolpoort, in de roze zone is het symbool van een tutter verwerkt. 

Schepen Van Campenhout ging graag op deze vraag in en zo wordt nu vandaag de eerste plek roos geschilderd. Het is de eerste openbare plek die roos ingekleurd wordt, voorheen bestond dit al bij sommige grootwarenhuizen. Daarmee is Antwerpen de trendsetter voor heel Vlaanderen.

Naar boven

12/19/05

Jeugdcentrum Generaal Simondslaan

Hoe staat het me het jeugdcentrum aan de Generaal Simondslaan? Het gebouw huisvest niet alleen een jeugdcentrum, maar doet ook dienst als wijkcentrum.

Voor het opknappen van het gebouw werd in het managementcomité van januari van dit jaar een bedrag van 800 000 euro ingeschreven. Een derde ervan wordt gefinancierd met middelen van Doelstelling II, een derde wordt betaald door de stad en het overige derde door de Vlaamse gemeenschap.

 

Ik wilde weten hoe het staat met de timing van de financiering en de realisatie? Ik stelde de vraag aan schepen Voorhamme.

 

Lees hier het verslag (pagina 222 e.v.).

Naar boven

06/27/05

X-stra

Ik sta achter het stadsplan Veilig. Wat we goedkeuren, moeten we uitvoeren, maar dan wel volgens dezelfde interpretatie. Over de actie X-stra bestaat heel wat onduidelijkheid.

 

Een huisbezoek zou zich toch niet beperken tot uitsluitend sociale materies, of de bewoners al dan niet van een leefloon leven. Ze zouden ook inspraak moeten kunnen hebben in wat in hun buurt gebeurt en aangeven of ze er tevreden zijn, een gevoelen dat ook te maken kan hebben met de nabijheid van openbaar vervoer, sluikstorten, nachtwinkels en dergelijke.

 

Ik stelde enkele vragen aan schepen Grootjans. Lees hier het verslag.

Naar boven

06/27/05

Afvalbeleid in de districten

De zomer staat voor de deur en het is al enkele dagen erg warm. De GFT-ophaling vormt dan een probleem voor wie geen tuin heeft of geen geschikte plaats voor de afvalcontainers. Ik vraag me dan ook af of de frequentie van de GFT-ophaling zou kunnen worden verhoogd in buurten waar dit problemen geeft.

 

In Hoboken veroorzaakt de huisvuilophaling in de omgeving van de Sint-Bernardsesteenweg problemen. Doordat het huisvuil er overdag wordt opgehaald ontstaan files. Kan worden overwogen het huisvuil ’s nachts op te halen, gelet op de verkeersoverlast?

 

Ik stelde enkele vragen over het afvalbeleid aan schepen Pairon. Lees hier het verslag (pagina 45 e.v.).

Naar boven