Alle ouders gelijk bij zorg voor kind in ziekenhuis

08-11-2017
08-11-2017
 
 
Bij heel wat mensen leeft het idee dat gescheiden ouders het zorgverlof voor een ziek kind niet kunnen opnemen omdat het kind niet bij hen gedomicilieerd is. Of dat ze dit verlof enkel kunnen opnemen als de ouder bij wie het kind woont dat verlof niet opneemt. Maar het is toch niet meer dan logisch dat de vader van een kind dat officieel bij de mama woont, maar toevallig bij de papa is als het in het ziekenhuis belandt, óók dat zorgverlof kan opnemen om bij z’n zoon of dochter te zijn? Daar hoef je op zo’n moment niet met je ex-partner over te discussiëren.

Ik kaartte dit probleem aan bij minister Kris Peeters en vroeg om een oplossing. Daaruit blijkt verrassend genoeg dat hoewel de reglementering over “samenwonen” spreekt, dit niet betekent dat dit recht enkel voorbehouden is voor wie gedomicilieerd is op hetzelfde adres. Dat samenwonen mag volgens minister Peeters met alle mogelijke middelen van recht aangetoond worden.  In geval van echtgescheiden ouders zal een rechterlijke beslissing bijvoorbeeld aantonen dat er een regeling van co-ouderschap geldt en zal de RVA hiermee rekening houden bij de beslissing.

Het is goed dat ook gescheiden ouders een week verlof kunnen vragen om voor hun ziek kind te kunnen zorgen, bv. wanneer het kind in de week dat het bijstand nodig heeft, juist bij die ouder is.  Gelukkig moeten gescheiden ouders ook niet kiezen wie van de twee het zorgverlof voor hun kind opneemt, ook zij kunnen het allebei krijgen. Wanneer het kind tijdens of vlak na hospitalisatie eerst bij de ene en vervolgens bij de andere ouder verblijft, kunnen die elk het korte zorgverlof opnemen.

Pers

Het Laatste Nieuws, 08/11/2017, Gescheiden ouders krijgen beiden verlof om voor ziek kind te zorgen (c).

De Morgen, 08/11/2017, Ook gescheiden ouder krijgt zorgverlof (c).