30-09-2019

Als je recht hebt op alimentatie maar het toch niet ontvangt kan je beroep doen op de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO). Zij vragen dan voor jou het achterstallige onderhoudsgeld op en kunnen soms zelfs voorschotten op de alimentatie uitbetalen. Maar een aanvraag doen bij DAVO is niet altijd makkelijk. DAVO heeft bijvoorbeeld maar een beperkt aantal loketten: vroeger waren dat er 23, nu nog maar 11. Je moet ook een administratief dossier samenstellen en de dienst heeft ook regelmatig IT-problemen. Onrechtvaardig, want een laagdrempelige toegang tot DAVO helpt bij armoedebestrijding. Ik vroeg daarom aan de bevoegde minister hoe het beter kan. Ik haalde aan dat de bekendheid en toegankelijkheid van DAVO beter moet. Ik stelde daarom voor om de OCMW’s en lokale besturen in te schakelen als eerste aanspreekpunt voor mensen die met vragen zitten over alimentatie en om hen de mogelijkheid te bieden om de dossiers administratief mee voor te bereiden. Zo wordt DAVO de backoffice, die moet zorgen voor de uitbetaling en terugvordering van alimentatie-achterstanden.

De minister verzekerde mij dat er verschillende informaticaprojecten aan de gang zijn om het makkelijker te maken om aanvragen in te dienen en te beheren. De aanvragen zouden binnenkort dan ook online ingediend kunnen worden. Dat is goed. De minister liet mij ook weten dat er nog geen contacten zijn geweest om een samenwerking tussen DAVO en OCMW’s op te zetten. Dat vind ik jammer, want zo zou de toegang tot DAVO veel laagdrempeliger worden. Ik blijf daar dus wel voor strijden.

 

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister.