Akkoord rond verstrenging gezinshereniging

23-02-2011

23-02-2011

In de commissie Binnenlandse Zaken heb ik samen met collega's van Open Vld, MR en N-VA een akkoord bereikt over een verstrenging van de gezinshereniging.

Dit wetsvoorstel bevat strikte vereisten van huisvesting en inkomen uit eigen middelen opgelegd aan vreemdelingen en Belgen die een partner of echtgenoot uit het buitenland laten overkomen.

Kernpunten :

1.     Verstrenging voor zowel Belgen als niet-EU-onderdanen

2.     Bewijs van behoorlijke huisvesting bepaald door de bevoegde      (gewestelijke) overheid

3.     Bestaansmiddelenvereiste die garandeert dat de gezinshereniger kansen krijgt in de samenleving 

4.     Ook schijnsamenwoonst vanaf nu aangepakt

5.     Wachttermijn van twaalf maanden legaal verblijf vóór gezinsvorming

6.     Enkel aanvragen vanuit het buitenland

7.     3 jaar controle op alle criteria die in de wet worden voorzien

Iemand die een gezinslid wil laten overkomen moet bewijzen dat ze over toereikende en regelmatige inkomsten beschikken waarvoor een richtbedrag komt van 120 % het bedrag van een leefloon. Sociale uitkeringen als kindergeld, leefloon en wachtuitkering kunnen uiteraard niet meetellen om aan te tonen dat men over het vereiste inkomen beschikt. Mijn mening is dat voordat je aanspraak wil maken op gezinshereniging, je eerst zeker moet zijn dat je je partner de juiste welvaart kan bieden.

Een gelijkaardig idee zit achter het standpunt over de behoorlijke huisvesting. Het moet de bedoeling zijn dat iemand die naar België komt via de regeling van gezinshereniging niet in erbarmelijke omstandigheden moet leven. Momenteel is de situatie namelijk dat vele herenigde gezinnen slachtoffer worden van huisjesmelkers en hun domicilie hebben in verkrotte panden. Met deze vereiste wil ik zowel de levenskwaliteit van de herenigde gezinnen beschermen alsmede de strijd tegen huisjesmelkers opdrijven.

De mogelijkheid om een verblijfsvergunning op basis van samenwoonst te krijgen werd in het verleden vaak misbruikt. In het akkoord worden nu strengere voorwaarden gekoppeld aan de samenwoonst, zoals drie jaar tenlasteneming door de gezinshereniger en de uitsluiting van hen die een poging tot schijnhuwelijk hebben ondernomen.

In het verleden werden aanvragen vooral uit België gelanceerd waarbij misbruik werd gemaakt van het toeristenvisum. Eerst ging men het gezin overvliegen en dan ging men de procedure opstarten. Men was al in België, maar men moest zichzelf enkel nog regulariseren. Lukte dit niet, dan bleef men. Dit wetvoorstel schrijft voor dat in de toekomst enkel aanvragen vanuit het buitenland ontvankelijk zullen worden verklaard. Daardoor zal de drempel om misbruik te maken van de gezinshereniging hoger worden.  

Lees hier het oorspronkelijke wetsvoorstel over gezinshereniging voor Belgische onderdanen.

Lees hier het  oorspronkelijke wetsvoorstel over gezinshereniging voor niet EU-onderdanen.

    Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

    Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

    Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.