03-12-2018

Vandaag op de Internationale Dag voor Personen met een beperking blijkt uit een artikel in De Morgen dat bijna 8/10 Vlamingen zonder beperking een job hebben. Bij mensen met een handicap ligt dat aandeel helaas bijna de helft lager. Collega Sabine de Bethune nam hiertoe in de Senaat en het Vlaams Parlement al een initiatief, dat ik in de Kamer met plezier ook heb ingediend. Met een resolutie stellen we een aantal maatregelen voor om de tewerkstelling voor deze mensen te bevorderen.

Er zijn nog zoveel misverstanden en vooroordelen over de capaciteiten van personen met een handicap. Zo worden zij vaak geacht niet in staat te zijn om volwaardige arbeid te verrichten. Deze vooroordelen kunnen het best bestreden worden door personen met een handicap effectief tewerkstellingskansen te bieden. Een eigen inkomen verwerven is de beste waarborg om autonoom in het leven te staan. De werkvloer is daarbij dé plaats waar mensen met elkaar in contact komen en waar relaties ontstaan.

Aan de hand van de resolutie vragen wij aan de federale regering werk te maken van de tewerkstelling van personen met een beperking. We stellen ook een aantal maatregelen voor, zoals bijvoorbeeld de opmaak van een interfederaal plan voor de tewerkstelling van personen met een handicap voor de reguliere arbeidsmarkt; een waaier van noodzakelijke maatregelen gaande van dwingende quota voor de overheid en steun aan werkgevers die personen met een handicap tewerkstellen alsook om de werkplek aan te passen. We vragen ook dat de overheid zelf haar voorbeeldfunctie opneemt en de bestaande streefcijfers/quota juridisch afdwingbaar maakt, gekoppeld aan een sanctie wanneer deze niet bereikt worden. Dat kan bijvoorbeeld door een financiële boete op te leggen, via het betalen van een geldsom aan een op te richten fonds als de cijfers niet gehaald worden. Deze bijdrage moet vervolgens ten goede komen aan de inschakeling van personen met een handicap in de overheidssector. Ook de private sector moet gesensibiliseerd worden en er moeten tevens voldoende stimulansen voorzien worden, maar ook (financiele) drempels weggewerkt en tewerkstellingsplaatsen gesubsidieerd worden opdat personen met een handicap zouden kunnen en willen werken.

Ik ondervraag de staatssecretaris hier regelmatig over en heb recent bij de bespreking van de beleidsnota nog aangemaand tot actie.

Lees hier de volledige resolutie er op na.