Nieuws

Het sociaal energietarief moet voortaan gelden voor iedereen met een laag inkomen, niet alleen voor mensen met een leefloon of…

Lees meer

Menstruatiearmoede is een groot probleem in België. Veel meisjes en vrouwen hebben niet genoeg geld om maandverband of tampons…

Lees meer

In een recente bevraging van Caritas Vlaanderen gaf of 1 op 8 van de meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar aan dat ze al eens…

Lees meer

Als volksvertegenwoordiger én burger maak ik me zorgen over de digitale uitsluiting die mensen met een laag inkomen en digitaal…

Lees meer

Ik ging naar New York voor de Interparlementaire Unie (IPU), een forum voor multilaterale politieke gesprekken/onderhandelingen.

Lees meer

Vier laatstejaarsstudenten orthopedagogie aan de Karel de Grote Hogeschool schreven een open brief. Vanuit hun verontwaardiging…

Lees meer

De voedselbanken hebben het zwaar in ons land. Het aantal mensen die gebruik moeten maken van deze diensten stijgt sterk,…

Lees meer

Het CAW Antwerpen, de Weggeefwinkel in Borgerhout en tal van andere welzijnsorganisaties zijn op zoek naar warme kledij voor…

Lees meer

“4 op 10 Belgen geeft aan dat ze op het einde van de maand moeilijk of niet rondkomen. Momenteel spreekt één op de drie Belgen…

Lees meer

Meer dan een half miljoen Belgen met een laag inkomen krijgen vanaf 2024 een verlaagd tarief voor hun internet. Dit gebeurt…

Lees meer

Nooit eerder klopten zoveel mensen aan bij de voedselbanken. Momenteel gaat het om meer dan 200.000 personen per maand, dit is…

Lees meer

In de zomer van 2019 werd ik opnieuw verkozen om jullie te vertegenwoordigen in het federaal parlement. Maar op welke manier doe…

Lees meer