Nieuws

04-07-2016 Deze morgen werd mijn voorstel over de aanpak van kindhuwelijken goedgekeurd op de zomerzitting van de OVSE.  Daarmee…

Lees meer

 14-04-2016 Met CD&V zijn we absoluut voorstander van een goede verdeling van de zorg tussen beide ouders. Tot op vandaag zien…

Lees meer

28-04-2016 Samen met mijn collega Els Van Hoof heb ik een wetsvoorstel ingediend om het vaderschapsverlof te verplichten.

Lees meer

28-04-2016 Onthaalouders rekenen momenteel een sactionerende toeslag aan als kinderen op een of andere manier niet komen…

Lees meer

19-02-2016 Er zijn helaas heel wat mensen die, bijvoorbeeld na een ernstige ziekte op jonge leeftijd, nooit nog de mogelijkheid…

Lees meer

10-02-2016 Onthaalouders die een halve dag werken krijgen vandaag een volledige dag vakantie aangerekend. Onthaalouders hebben…

Lees meer

13-11-2015  Er bestaan vandaag grote verschillen in het adoptieverlof. Voor kinderen onder de drie jaar kan men zes weken…

Lees meer

19-08-2015 Ik heb reeds een wetsvoorstel ingediend in verband met discreet bevallen, dat ervoor moet zorgen dat vrouwen hun…

Lees meer

30-04-2015 ‘In het regeerakkoord staat dat de bestrijding van intrafamiliaal geweld als prioritair beschouwd wordt.’, zegt…

Lees meer

16-04-2015 Dankzij minister Kris Peeters zullen mensen die om familiale en sociale redenen niet beschikbaar zijn voor de…

Lees meer

20-03-2015 Met de invoering van de nieuwe wet op de gezinshereniging werd een einde gemaakt aan de mogelijkheden voor…

Lees meer

12-03-2015 Ik heb minister van Binnenlandse Zaken Jambon tijdens de plenaire vergadering in de Kamer op het hart gedrukt dat de…

Lees meer