Nieuws

15-02-2019 Wie met pensioen gaat en zijn aanvullend pensioen laat uitkeren, betaalt hierop belastingen. De belastingvoet…

Lees meer

14-02-2019 Een jaar geleden vroeg ik aan de minister van Financiën de stand van zaken over de internationale…

Lees meer

18-01-2019 Meer dan een jaar geleden trok ik aan de alarmbel omdat het Antwerpse OCMW een privébedrijf inschakelde om na te…

Lees meer

18-01-2019 “Fraude, zowel sociale als fiscale, moet hard aangepakt worden. Dat staat als een paal boven water. Maar een…

Lees meer

28-12-2018 Mensen die een sociale uitkering krijgen, zoals een leefloon, inkomensgarantie of toelage voor personen met een…

Lees meer

21-12-2018 Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. De feestdagen staan alweer voor de deur. De tijd vliegt. 2018 was…

Lees meer

18-05-2018 De Belgische bouwsector lijdt enorm onder de sociale dumping en sociale fraude. Vorig jaar daalde het aantal…

Lees meer

27-04-2018 Werknemers kunnen kort verlof opnemen om voor hun minderjarig kind te zorgen dat gehospitaliseerd wordt. Een…

Lees meer

27-03-2018 Deze regering levert veel inspanningen om meer mensen aan de slag te krijgen, omdat met meer werkenden de sociale…

Lees meer

05-03-2018 Tijdens deze Week van de Vrijwilliger wil ik een pluim geven aan alle vrijwilligers. In België is 1 op 5…

Lees meer

30-01-2018 In het regeerakkoord staat dat het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kan worden geopend voor wie blijft…

Lees meer

30-01-2018 Ik heb de minister van Financiën een stand van zaken gevraagd over de internationale informatie-uitwisseling via…

Lees meer