Nieuws

De Standaard bracht een podcast uit over de schrijnende situatie waarin vluchtelingen zich bevinden op de woonmarkt. Als je als…

Lees meer

Een recent onderzoek naar discriminatie op de Antwerpse huurmarkt toonde aan dat maar liefst 1 op 4 makelaars zich schuldig…

Lees meer

Recent nam ik deel aan het webinar van GRIP vzw over het effect van werken op de uitkeringen van mensen met een beperking. Ik…

Lees meer

Personen met een beperking kunnen in de toekomst al vanaf 18 jaar beroep doen op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of…

Lees meer

De internationale dag van personen met een handicap herinnert ons eraan dat personen met een handicap integraal deel uitmaken…

Lees meer

Dit jaar ziet de Wittelintjesactie van Vrouw & Maatschappij CD&V er iets anders uit dan normaal. In plaats van traditiegetrouw…

Lees meer

Dat vrouwen minder verdienen dan mannen, zelfs in dezelfde functies, vinden we terecht ongehoord.  Helaas is dit vandaag nog…

Lees meer

Kamerleden Nahima Lanjri en Nawal Farih (CD&V) hebben een wetsvoorstel ingediend om praktijktesten op de arbeidsmarkt, de…

Lees meer

De Kamercommissie Mobiliteit heeft een CD&V-voorstel goedgekeurd om het sociaal tarief voor telecom automatisch toe te kennen.

Lees meer

Vandaag is het zestig jaar geleden dat Congo onafhankelijk werd. Naar aanleiding daarvan worden ook heel wat debatten gevoerd…

Lees meer

Het had wat voeten in de aarde bij de onderhandelingen, maar het bestuursakkoord in Antwerpen brak het thema rond praktijktests…

Lees meer

In de beleidsnota 2019-2024 rond diversiteit binnen het Antwerpse politiekorps is professioneel profileren een van de…

Lees meer