Nieuws

06-12-2017 Tijdens de jongste debatten over de beleidsnota asiel en migratie voor 2018 kwam ook de actuele stand van de…

Lees meer

16-11-2017 Het aantal naturalisatiedossiers blijft afnemen. Sinds het begin van dit jaar is de berg achterstallige dossiers…

Lees meer

28-09-2017 We voeren een humaan, maar correct asielbeleid. Wie nood heeft aan bescherming in ons land, kan die krijgen. Nadien…

Lees meer

19-09-2017  Bij de beweging.net Mortsel en haar partnerorganisaties (Okra, Femma, KWB, …) mocht ik gisteren de inleiding…

Lees meer

13-09-2017 Het is een moeilijk debat over de situatie in het Maximiliaanpark, maar een menselijke aanpak blijft wel nodig. Er…

Lees meer

 12-09-2017 Voor bepaalde soorten verblijfsaanvragen is het verplicht een retributie te betalen tot dekking van de…

Lees meer

13-07-2017 Vroeger hebben we al maatregelen genomen om schijnhuwelijken en schijnsamenwoningen tegen te gaan. Helaas zijn er…

Lees meer

30-06-2017 Sinds de wetswijziging op de gezinshereniging in 2011 is het voor ouders, grootouders of schoonouders bijna niet…

Lees meer

30-06-2017 Eind dit jaar loopt de termijn af om te voldoen aan de afspraken die twee jaar geleden door de lidstaten van de…

Lees meer

30-06-2017 De Europese Unie heeft beslist om naast de 160 000 vluchtelingen Griekenland en Italië, 20 000 vluchtelingen uit de…

Lees meer

30-06-2017 "De politie mag de woning van mensen zonder papieren niet dag en nacht binnenvallen zonder huiszoekingsbevel. Doet…

Lees meer

29-06-2017 Vorige week vrijdag verdween een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) uit de lokalen van Dienst…

Lees meer