Nieuws

Wanneer de benzineprijzen enorm toenemen, moeten we er  over waken dat werknemers daarvan niet de dupe worden. Dat geldt zeker…

Lees meer

Ambulanciers die shiften van 48 uur moeten werken en onder druk gedeeltelijk als "vrijwilliger" vergoed worden voor amper 40…

Lees meer

Meer dan 500.000 mensen in ons land zijn langdurig ziek. Een triest record dat we op ons conto mogen schrijven. Bij 36% van deze…

Lees meer

“Onze cultuur in stand houden lukt alleen door cultuur te blijven creëren,” zei cultuurhistoricus Johan Huizinga eens. Hij heeft…

Lees meer

Heb je binnenkort een sollicitatie of selectieproef maar heb je nog geen vervoer? Dan kan je heel eenvoudig een gratis…

Lees meer

Ontvang je een werkloosheidsuitkering of zit je in het SWT, het vroegere brugpensioen, en wil je graag vrijwilligerswerk doen?

Lees meer

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Het is dan ook onze taak om, samen met andere landen, de vluchtelingen zo goed…

Lees meer

De prijs van de arbeid werd sterk verlaagd bij de berekening van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap. Dit…

Lees meer

In het parlement keurden we zopas het wetsontwerp goed dat de arbeidsrechtelijke aspecten van het verenigingswerk regelt. Na de…

Lees meer

Vandaag behandelt de Kamercommissie Sociale Zaken een wetsontwerp om praktijktesten op de arbeidsmarkt, de zogenaamde mystery…

Lees meer

De arbeidsdeal zet een belangrijke stap naar werkbaar werk en een flexibele arbeidsmarkt. Toch is het een gemiste kans om mensen…

Lees meer

De evenementensector dreigt haar beste mensen kwijt te raken. Velen van hen zijn door de beperkingen al bijna twee jaar niet aan…

Lees meer