Nieuws

16-06-2011 Ik heb vandaag een wetsvoorstel ingediend om het statuut van de huisbediende en dienstbode te harmoniseren. Een…

Lees meer

14-06-2011 In de kamercommissie sociale zaken is vandaag het wetsvoorstel rond de pensioenbonus, dat ik mee heb ondersteund,…

Lees meer

24-05-2011 Samen met Cathérine Fonck heb ik een resolutie ingediend over de opvoering van de strijd tegen psychosociale druk en…

Lees meer

Zij Blij dag

10-05-2011

10-05-2011 Op moederdag heeft Vrouw en Maatschappij (V&M) een zij blij - dag gehouden waar de lokale afdelingen aan konden…

Lees meer

10-05-2011 Ik heb in samen met Sonja Becq, Leen Dierick en Stefaan Vercamer een wetsvoorstel ingediend om de loonkloof aan te…

Lees meer

25-04-2011 Zoals elk jaar heeft de K.U. Leuven zijn Salarisenquête gehouden en weeral is het aanvoelen bevestigd dat vrouwen…

Lees meer

25-04-2011 Deze maand heeft CD&V het misbruik van de sociale zekerheid aangekaart en verdere actie voorgesteld om het…

Lees meer

12-04-2011 Tijdens de plenaire zitting van 7 maart is mijn wetsvoorstel tot verbetering van het statuut van de vader unaniem…

Lees meer

08-04-2011 Het bemiddelingsvoorstel van de regering voor het Interprofessioneel Akkoord 2011-2012 werd op 7 april goedgekeurd…

Lees meer

31-02-2011 Ons wetsvoorstel voor een Quota voor vrouwen in raad van bestuur is net vertraagd door een duidelijk parlementair…

Lees meer

25-03-2011 Als we de bedrijven niet verplichten tot het opnemen van meer vrouwen in de raad van bestuur komt er niets van.

Lees meer

25-03-2011 Vakbondsmensen die een personeelslid op de werkvloer mee folteren, de beelden bij het Waalse bedrijf Mactac waren…

Lees meer