Nieuws

26-11-2018 Een aantal dagen geleden besliste Theo Francken dat het aantal mensen dat asiel kan aanvragen in ons land beperkt…

Lees meer

22-10-2018 Tot voor kort werkte Fedasil samen met Çavaria voor de begeleiding van LGBTQ+-mensen (Lesbian-, Gay-, Bisexual-,…

Lees meer

19-10-2018 In de vorige legislatuur werd de doorlooptijd van de asielprocedure tot onder de zes maanden gebracht. Met de…

Lees meer

09-10-2018 Politici praten veel, maar ik pak de dingen vast en doe er iets mee. Ik ben trots op de vele zaken die ik doorheen…

Lees meer

12-09-2018 Kinderen onbeperkt opsluiten is niet aan de orde. De afspraak was dat de gesloten opvang van gezinnen met kinderen…

Lees meer

03-08-2018 U wordt zondag 14 oktober allen in het stemhokje verwacht om te beslissen wie de volgende zes jaar uw gemeente of…

Lees meer

23-07-2018 We hebben in ons land 11.358.357 inwoners, waarvan 1.327.776 personen van vreemde nationaliteit. De afgelopen drie…

Lees meer

11-07-2018 Afgelopen weekend keurde de plenaire vergadering van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa)…

Lees meer

19-06-2018 Wanneer iemand komt aankloppen bij het OCMW voor dringende medische hulp, moet het OCMW eerst een zogenaamd…

Lees meer

14-06-2018 U wordt zondag 14 oktober allen in het stemhokje verwacht om te beslissen wie de volgende zes jaar uw gemeente of…

Lees meer

05-05-2018 Dagelijks worden wereldwijd 47.700 minderjarige meisjes uitgehuwelijkt, vaak tegen hun zin en dus gedwongen. Door…

Lees meer

04-05-2018 De regering heeft in het kader van de begrotingscontrole beslist om het opvangnetwerk voor asielzoekers verder af te…

Lees meer