Nieuws

Wernemers die ouderschapsverlof aanvragen moeten dit niet één maar twee keer doen. Eerst met een schriftelijke aanvraag bij de…

Lees meer

Recent deelden Antwerpse politieagenten racistische berichten over collega’s onder elkaar in hun besloten WhatsApp-groep.  Hier…

Lees meer

De Europese gehandicaptenkaart (EDC) zal vanaf januari 2024 automatisch toegekend worden, en dit na een beslissing van de…

Lees meer

Het kan niet dat ambtenaren die langdurig ziek zijn, zomaar op pensioen gezet worden, en geen kans krijgen om na hun ziekte…

Lees meer

Verkrachting en aanranding van vrouwen blijft een zeer groot probleem in onze samenleving. In Zorgcentra na Seksueel geweld…

Lees meer

Mensen met een handicap hebben recht op een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming. Indien ze voldoen aan de…

Lees meer

Vlaams minister Bart Somers trekt samen met minister Jo Brouns 20 miljoen euro (voor 2023 en 2024) uit om meer leefloners aan…

Lees meer

België heeft moeite om 80% van de mogelijk actieve bevolking ook aan het werk te krijgen. Dat is een streefdoel. Het halen van…

Lees meer

Het sociaal energietarief moet voortaan gelden voor iedereen met een laag inkomen, niet alleen voor mensen met een leefloon of…

Lees meer

Personen met een overlevingspensioen en jonger dan 65 jaar mogen momenteel niet veel bijverdienen, want dan vermindert…

Lees meer

Onlangs had ik de eer om een infoavond te mogen voorzitten waarbij ik in gesprek ging met enkele Oekraïense vluchtelingen in…

Lees meer

Afgelopen weekend waren we bij elkaar in Flanders Expo te Gent voor ons ideologisch congres 'Respect'. Op dit congres hebben we…

Lees meer