Nieuws

14-06-2011 In de kamercommissie sociale zaken is vandaag het wetsvoorstel rond de pensioenbonus, dat ik mee heb ondersteund,…

Lees meer

24-05-2011 Samen met Cathérine Fonck heb ik een resolutie ingediend over de opvoering van de strijd tegen psychosociale druk en…

Lees meer

11-05-2011 Ik heb vorige week een wetsvoorstel ingediend om discreet bevallen mogelijk te maken. Op 17 november 2007 werd voor…

Lees meer

06-05-2011 Ik ben er van overtuigd dat een gelijke toegang tot gezondheidszorg een basisrecht is. Maar door de soms hoog…

Lees meer

08-04-2011 Het bemiddelingsvoorstel van de regering voor het Interprofessioneel Akkoord 2011-2012 werd op 7 april goedgekeurd…

Lees meer

25-03-2011 Vakbondsmensen die een personeelslid op de werkvloer mee folteren, de beelden bij het Waalse bedrijf Mactac waren…

Lees meer

20-03-2011 Op 17 maart heeft de plenaire vergadering het wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Sonja Becq (CD&V), dat ik mee…

Lees meer

04-02-2011 Afgelopen week vonden in de commissie sociale zaken hoorzittingen plaats over pesten op het werk. Na de…

Lees meer

03-02-2011 Vandaag wordt door de Christelijke Mutualiteiten (CM) op het Vakantiesalon aandacht gevraagd voor de verhoging van…

Lees meer

27-01-2011 Na langdurige onderhandelingen tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties is er terug een interprofessioneel…

Lees meer

21-01-2011 Heel wat ouders zitten met het probleem dat ze geen opvang vinden voor hun pasgeboren kinderen of hun peuters. Niet…

Lees meer

23-12-2010 De anticrisismaatregelen hebben duidelijk hun nut bewezen. Dankzij deze maatregelen is men er in België in geslaagd…

Lees meer