Nieuws

De regering besliste om het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking in te perken. De beslissing werd genomen om te besparen op…

Lees meer

Wie op het werk getuige is van discriminatie, pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal in de toekomst beter…

Lees meer

Wat is de EDC of Europese handicapkaart?  De Europese handicapkaart vergemakkelijkt de toegang van personen met een handicap tot…

Lees meer

De rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen besliste op 7 januari 2021 dat de vzw Moeders voor Moeders discrimineert door…

Lees meer

Als wereldwijd over alle volkeren en religies heen één feestdag intens moet gekoesterd worden is het 11 november. De dag waarop…

Lees meer

Recent werd mijn voorstel om het gebruik en de bekendheid van de Europese handicapkaart te promoten unaniem goedgekeurd in het…

Lees meer

Het parlement heeft de resolutie om de European Disability Card (EDC) verder uit te rollen unaniem aangenomen. Lees hieronder…

Lees meer

Internet, gsm en telefonie zijn net als energie en water basisbehoeften geworden. Bepaalde ouderen, mensen met een laag inkomen…

Lees meer

De prijs van de arbeid werd sterk verlaagd bij de berekening van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap. Dit…

Lees meer

Een verstrenging van de voorwaarden voor het minimumpensioen zou in de toekomst dubbel zoveel vrouwen als mannen treffen. Dat…

Lees meer

Vandaag behandelt de Kamercommissie Sociale Zaken een wetsontwerp om praktijktesten op de arbeidsmarkt, de zogenaamde mystery…

Lees meer

Paralympiërs die hun prijzengeld weigeren uit angst om hun vervangingsinkomen geheel of gedeeltelijk te verliezen, moet verleden…

Lees meer