Nieuws

Ministers Vandenbroucke, Dermagne, Clarinval en Gilkinet zijn in overleg gegaan met de sociale partners van fraudegevoelige…

Lees meer

Wil jij ook graag kiezen welke extralegale voordelen je krijgt naast je brutoloon? Vaak werken bedrijven met een cafetariaplan…

Lees meer

Vanaf zaterdag 1 juli verliezen ongeveer 400.000  gezinnen hun recht op het uitgebreid sociaal tarief voor stroom en gas. Zij…

Lees meer

600.000 langdurig zieken tegen 2035, dat is de hallucinante prognose van het Federaal Planbureau. Dat zijn er 100.000 méér dan…

Lees meer

  Al wie de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt, moet uiteraard op pensioen kunnen gaan. Dat recht heb je en daar wil ik…

Lees meer

Wie voor een ziek of hoogbejaard familielid wil zorgen en erkend is als mantelzorger, kan betaald mantelzorgverlof opnemen voor…

Lees meer

Wernemers die ouderschapsverlof aanvragen moeten dit niet één maar twee keer doen. Eerst met een schriftelijke aanvraag bij de…

Lees meer

Recent deelden Antwerpse politieagenten racistische berichten over collega’s onder elkaar in hun besloten WhatsApp-groep.  Hier…

Lees meer

Het kan niet dat ambtenaren die langdurig ziek zijn, zomaar op pensioen gezet worden, en geen kans krijgen om na hun ziekte…

Lees meer

België heeft moeite om 80% van de mogelijk actieve bevolking ook aan het werk te krijgen. Dat is een streefdoel. Het halen van…

Lees meer

Personen met een overlevingspensioen en jonger dan 65 jaar mogen momenteel niet veel bijverdienen, want dan vermindert…

Lees meer

Een werkloosheidsuitkering kan van belang zijn voor het OCMW bij het begeleiden en ondersteunen van cliënten die financiële…

Lees meer