Nieuws

18-05-2015 De girale betaling van het loon, of de betaling van het loon via een overschrijving bij de bank, is niet alleen…

Lees meer

13-05-2015 De staatssecretaris kondigde aan de strijd tegen de sociale fraude te willen opvoeren ook door domiciliefraude bij…

Lees meer

25-03-2015 De Commissie Sociale Zaken keurde vandaag een wetsontwerp met enkele pensioenhervormingen voor de publieke sector…

Lees meer

13-03-2015 In het regeerakkoord werd afgesproken om te onderzoeken hoe het rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, of…

Lees meer

19-02-2015 De sociale inspectiediensten geven aan dat de controles op de wet tegen schijnzelfstandigheid zeer moeilijk…

Lees meer

17-02-2015 Opdrachtgevers in de bouwsector die voor bepaalde werken een beroep doen op één of meerdere aannemers of…

Lees meer

16-02-2015 Recent was er commotie in verband met het bedrijf Poolse Vakman België. Dit bedrijf zou Poolse arbeiders ter…

Lees meer

 05-02-2015 Vorige week bereikten de sociale partners in de Groep van Tien een akkoord, weliswaar zonder de socialistische…

Lees meer

14-01-2015 Het systeem van de verplichte aanwezigheidsregistratie op de grote (tijdelijke en mobiele) werkplaatsen trad in…

Lees meer

13-01-2015     Voor meer foto's, klik je hier.

Lees meer

07-01-2015 In december vroeg ik de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie in hoeveel gevallen het verblijfsrecht van…

Lees meer

05-12-2014 Sociale fraude In de commissie sociale zaken voelde ik Staatssecretaris voor Sociale Fraude Tommelein aan de tand.

Lees meer