Nieuws

08-10-2015 Cohousing of groepswonen wordt steeds vaker als alternatieve woonvorm gepromoot en dat is niet onlogisch in tijden…

Lees meer

22-07-2015 Vandaag heb ik samen met mijn collega’s David Clarinval (MR), Egbert Lachaert (Open VLD), Wouter Raskin (N-VA) een…

Lees meer

08-07-2015 De commissie Sociale Zaken heeft vandaag een voorstel goedgekeurd van collega Stefaan Vercamer, dat de contante…

Lees meer

01-07-2015 Een EU-richtlijn uit 2014 herziet de bestaande regeling rond de detachering van werknemers en heeft zo als doel…

Lees meer

01-07-2015 De vergrijzing is een realiteit. Er zijn nu 2.000.000 gepensioneerden, in 2060 wachten 4.100.000 mensen op hun…

Lees meer

11-06-2015  De inschakelingsuitkering is er voor schoolverlaters die na één jaar zoeken nog geen job hebben gevonden en…

Lees meer

28-05-2015 Wie in de gevangenis zit, heeft geen recht op een leefloon, werkloosheidsuitkering of inkomensvervangende uitkering…

Lees meer

19-05-2015 De aanwezigheidsregistratie op (grote) bouwwerven is een belangrijk instrument om gerichte controles  te laten…

Lees meer

18-05-2015 De girale betaling van het loon, of de betaling van het loon via een overschrijving bij de bank, is niet alleen…

Lees meer

13-05-2015 De staatssecretaris kondigde aan de strijd tegen de sociale fraude te willen opvoeren ook door domiciliefraude bij…

Lees meer

25-03-2015 De Commissie Sociale Zaken keurde vandaag een wetsontwerp met enkele pensioenhervormingen voor de publieke sector…

Lees meer

13-03-2015 In het regeerakkoord werd afgesproken om te onderzoeken hoe het rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, of…

Lees meer