Nieuws

03-03-2016 De wetgeving over de aard van arbeidsrelaties speelt een belangrijke rol in de strijd tegen schijnzelfstandigheid.

Lees meer

20-02-2016 Vandaag is het de Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid. De Verenigde Naties willen met deze dag…

Lees meer

29-01-2016 Op dit moment worden reeds sommige mensen die van het OCMW een leefloon ontvangen, geactiveerd via…

Lees meer

08-01-2016 In de eerste parlementaire zitting van 2016 kaartte ik de problematiek van sociale dumping in de transportsector…

Lees meer

 06-01-2016  Via diverse projecten, bv Erasmus+, krijgen jongeren de kans om in België vrijwilligerswerk te doen. Belgische…

Lees meer

 18-12-2015 In de commissie Sociale Zaken stonden enkele beleidsnota's op de agenda. Ik geef hier een kort overzicht van mijn…

Lees meer

27-11-2015 Artikel 10 van de Grondwet bepaalt dat enkel Belgen kunnen worden benoemd in burgerlijke en militaire bedieningen…

Lees meer

26-11-2015 De construbadge, een persoonlijk, visueel identificatiemiddel voor iedere bouwvakarbeider, bleek in het verleden nog…

Lees meer

25-11-2015 De wetgeving over de aard van de arbeidsrelaties speelt een belangrijke rol in de strijd tegen…

Lees meer

30-10-2015 Het regeerakkoord vermeldt dat we de ambitie hebben om de uitkeringen en de minimumpensioenen op te trekken,…

Lees meer

28-10-2015 Ik ben tevreden met de resultaten van het aantal aanwezigheidsregistraties op bouwwerven tussen 1 januari en 19 juni…

Lees meer

22-10-2015 Vorige legislatuur werd de wetgeving met betrekking tot de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) aanzienlijk…

Lees meer