Nieuws

Menstruatiearmoede is een groot probleem in België. Veel meisjes en vrouwen hebben geen toegang tot voldoende en betaalbare…

Lees meer

Uit cijfers van de eerste betrouwbare monitoringtool voor pensioenen in België blijkt dat tussen mannen en vrouwen een diepe…

Lees meer

De stad Antwerpen is eindelijk officieel partner geworden van de European Disability Card (EDC). Ik heb in februari 2020 de…

Lees meer

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, bestaat op 15 februari 2023, 30 jaar. Het centrum werd op 15 februari 1993…

Lees meer

Minister Karine Lalieux stelde haar Federaal actieplan voor personen met een handicap (2021-2024), voor in de commissie. Ik…

Lees meer

Op de Internationale Dag tegen Vrouwenbesnijdenis bezocht ik een bijeenkomst rond 'Voorkomen en Beschermen' van GAMS België. Het…

Lees meer

De regering besliste om het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking in te perken. De beslissing werd genomen om te besparen op…

Lees meer

Wie op het werk getuige is van discriminatie, pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal in de toekomst beter…

Lees meer

Wat is de EDC of Europese handicapkaart?  De Europese handicapkaart vergemakkelijkt de toegang van personen met een handicap tot…

Lees meer

De rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen besliste op 7 januari 2021 dat de vzw Moeders voor Moeders discrimineert door…

Lees meer

Als wereldwijd over alle volkeren en religies heen één feestdag intens moet gekoesterd worden is het 11 november. De dag waarop…

Lees meer

In de zomer van 2019 werd ik opnieuw verkozen om jullie te vertegenwoordigen in het federaal parlement. Maar op welke manier doe…

Lees meer