In 2020 en 2021 werd de tijdelijke werkloosheid door corona gelijkgesteld voor de opbouw van vakantierechten en vakantiegeld. Voor de eerste helft van 2022 is dit niet meer het geval, omdat door de aanzienlijke kostprijs hiervan, het budgettair niet meer mogelijk was. Het is jammer dat voor dit half jaar geen budget werd voorzien waardoor er sommige mensen 6 of 8 verlofdagen verliezen. dat is heel veel!

De minister van Economie en Werk gaf wel aan dat hij momenteel samen met de sociale partners aan een duurzame oplossing werkt. Hierbij zal er gekeken worden voor een tijdelijke verhoging van de bijdragen van werkgevers aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

Lees hier mijn volledige vraag en het antwoord van de minister. (p 8-11)