25 november: Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen

25-11-2010

25-11-2010

De Verenige Naties riepen in 1999 25 november uit als Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen.

Eén vrouw op zeven is gedurende de laatste 12 maanden het slachtoffer geweest van ten minste één daad van geweld door een partner of ex-partner.
Psychologisch geweld in koppels lijkt veel frequenter voor te komen dan fysiek geweld, en bij deze vorm van geweld is er niet zo’n groot onderscheid tussen mannen en vrouwen. Ook mannen zijn er het slachtoffer van, en ook vrouwen zijn daders.  De slachtoffers van ernstige of zeer ernstige feiten in de privésfeer zijn evenwel hoofdzakelijk vrouwen. Verbaal geweld is veruit de vaakst voorkomende vorm (41,5%), gevolgd door bedreigingen (22%) en ten slotte slagen (15%). 

Vooral vrouwen worden het slachtoffer van seksueel geweld (5,6%, tegenover 0,8% mannen), en zij worden ook het meest opgesloten of aan de deur gezet (5,9%, tegenover 2,7% voor de mannen). 

Vrouwelijke slachtoffers van geweld dienen maar zelden klacht in (13,9%). 

Vrouwen zijn vaker slachtoffer van ernstigere, vaker voorkomende en verschillende vormen van partnergeweld. Bovendien dragen vrouwen ook vaker psychische gevolgen van geweld met zich mee. Als gevolg daarvan heeft40,7% minder zelfvertrouwen, 25,7% schaamt zich, en 23,9% wordt agressiever.

Geweld kan en mag niet getolereerd worden in een relatie. Bovendien tonen de cijfers aan dat vrouwen meestal het slachtoffer zijn. Ik steun dan ook met veel overtuiging de actie 'Durf Nee Zeggen' van het Centrum voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.