20-11-2019

Bijna 1000 kinderen in Vlaanderen zoeken een pleeggezin. Om daarbij te helpen is Antwerpen sinds vorig jaar Pleegzorggemeente geworden. Het bestuur beloofde om een samenwerking op poten te zetten om potentiële pleeggezinnen aan te trekken en om personeel van organisaties zoals sociale centra en Huizen van het Kind te informeren. Een jaar later, tijdens deze week van de pleegzorg, vraag ik aan de stad wat daarvan in huis is gekomen en hoe het bestuur dit werk wil verderzetten. Want pleegzorggemeente ben je niet maar voor een jaar.

Vorig jaar werden er in totaal 587 pleegkinderen opgevangen in de stad, maar voor dit jaar zijn daar nog geen cijfers van. Het is voorlopig dus nog niet duidelijk of de informatiecampagnes in de Huizen van het Kind, enkele Antwerpse bibliotheken en de sociale mediakanalen van de stad Antwerpen van het afgelopen jaar voor een stijging van het aantal pleeggezinnen heeft gezorgd. Ik vind het belangrijk dat dat nu goed geëvalueerd en opgevolgd wordt, zodat de stad verder kan bouwen aan informatiecampagnes. Ik vind het ook goed dat er reclame wordt gemaakt in bijvoorbeeld die Huizen van het Kind, maar stel ook vast dat niet iedere potentiele pleegouder daar komt, en dring er op aan de campagne ook naar bijvoorbeeld districtshuizen uit te breiden.

Pleegzorg verdient blijvende aandacht. Overal in onze stad.  

De stad ging het afgelopen jaar specifiek inzetten op het beter bekend maken van ‘part-time’ pleegzorg, waarbij kinderen tijdens de week bij hun biologische ouders verblijven maar in de weekends en/of vakanties bij pleegouders wonen. Op die manier krijgen de biologische ouders wat meer ruimte en worden kinderen regelmatig kort opgevangen. 39 kinderen in Antwerpen hebben zo'n weekend- of vakantiepleeggezin. Dat is goed nieuws. Ik wil ook wel weten of dat een stijging is tegenover de vorige jaren. 

In Mechelen hebben pleegkinderen recht op een lager tarief voor uitstappen naar de schaatsbaan, cultuurcentra en sportclubs, ook als zij geen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. De schepen had tijdens mijn vraag geen cijfers bij hierover, maar ik vraag deze en de algemene cijfers over pleegzorg in Antwerpen snel op om na te gaan hoeveel kinderen en gezinnen geen kansentarief hebben en of we een gelijkaardige maatregel in Antwerpen moeten invoeren.

Beluister hier mijn volledige vraag en het antwoord van de schepen.