6-10-2021 - Het is 1 voor 12 om effectieve maatregelen te nemen op discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Dat was opnieuw mijn boodschap aan de minister van Werk. Uit cijfers blijkft dat er in 2020 totaal geen mysterycalls zijn uitgevoerd. Dit zijn geen verrassende cijfers aangezien we al langer weten dat de praktijktesten momenteel een maat voor niets zijn. Ik heb hier zelf ook een wetsvoorstel over ingediend. De minister beloofde om zelf met een voorstel naar het parlement te komen maar inmiddels zijn we 10 maanden verder en hebben we nog geen voorstel gezien. Ik vroeg de minister hiernaar.

Vandaag zijn er heel wat cumulatieve voorwaarden die het voor sociaal inspecteurs heel moeilijk maken om in praktijktests te voorzien. Onlangs bleek uit een onderzoek van de UGent dat er wel degelijk sprake is van structurele discriminatie op basis van etnische afkomst en leeftijd. Dat moeten we aanpakken, ook op de arbeidsmarkt. Om deze reden heb ik een wetsvoorstel geschreven dat de praktijktesten eenvoudiger moet maken. Deze werd prioritair op de agenda geplaatst in de commissie maar de minister gaf aan dat hij zelf een wetsontwerp wilde indienen. Intussen zitten we echter alweer tien maanden verder en hebben we nog steeds geen wetsontwerp gezien.

Minister Dermagne benadrukte dat zijn voorstel klaar is maar dat het voorstel nog wordt voorgelegd aan de sociale partners en de Raad van State. Hij wil dat de wet uiterlijk op 1 januari 2022 in werking treedt. Daarnaast voorziet de minister ook in een hervorming van de specifieke bevoegdheden van de sociaal inspecteurs om rond discriminatie te werken. Ook dit zal een belangrijk instrument worden in de strijd tegen alle vormen van discriminatie.