06-02-2020

Op dinsdag 3 maart waren er hoorzittingen in het parlement over de controles bij IGO-gerechtigden. Het IGO is een uitkering voor bejaarden van wie het pensioen te laag is. Aan die uitkering zijn voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld dat men in België moet wonen. Dit moet gecontroleerd worden. Ik heb dan ook geen probleem met de controles op zich, maar deze moet wel op een menselijke manier gebeuren. Bejaarden mogen geen angst hebben om hun huis te verlaten om naar de markt, vrienden of dokter te gaan. Afgelopen zomer werd de controleprocedure aangepast. De postbode komt nu regelmatig langs om de verblijfvoorwaarde te controleren. Maar de Privacycommissie uitte ernstige bedenkingen bij de controleprocedure en veel bejaarden zijn bang om de postbode te missen en zo hun uitkering te verliezen. Daarnaast blijkt dat slechts 1% van de bejaarden met een IGO-toelage fraudeert. Daarom heb ik tijdens die hoorzittingen een aantal pistes gelanceerd om de controleprocedure te verbeteren, zodat ze hard zijn voor fraudeurs, maar zacht voor kwetsbare gepensioneerden die niets verkeerd hebben gedaan. Enkele van mijn voorstellen: 

  • Meer informatie op maat zodat mensen weten waar ze recht op hebben, wat mag en wat niet mag, en hoe ze bijvoorbeeld moeten melden dat ze naar het buitenland vertrekken of voor een lange periode in België op reis gaan.
  • Aanpassing van de controles door de postbode waarbij vanaf de eerste keer al een briefje achtergelaten wordt door de postbode zodat de bejaarde nadien zelf kan kiezen of hij wacht op een volgend bezoek van de postbode of zelf naar het gemeentehuis stapt om aan te tonen dat hij in het land is. Zo moet de bejaarde niet meer wachten op een volgend bezoek van de postbode.
  • Verlenging van de periode waarin zij zich moeten melden. Nu is het vijf dagen vanaf het derde briefje. Wij pleiten ervoor om in totaal 28 dagen toe te kennen, te rekenen vanaf het eerste briefje.
  • Normaal gezien mag je maar een maand in het buitenland zijn, maar soms is het om bijvoorbeeld medische redenen of overmacht noodzakelijk om langer in het buitenland te verblijven. In zo’n geval mag je dat op voorwaarde dat je dit gevraagd hebt aan de Pensioendienst en daar een toelating voor gekregen hebt. Deze mogelijkheid tot een langer verblijf in het buitenland moet beter bekend gemaakt worden en makkelijker aan te vragen zijn.

 Het volledige verslag van de hoorzittingen volgt later.

Lees hier mijn vorige vraag aan de minister in verband met de bedenkingen van de Privacycommissie. (06-02-2020)

Lees hier mijn vorige vraag.  (17-10-2019)

Lees hier mijn vorige reactie. (28-01-2020)