Heeft u een beperkt inkomen en schoolgaande kinderen? Dan krijgt u misschien ook een schooltoeslag. Vanaf dit jaar gaat dat automatisch voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs dankzij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V). Voor jongeren in het hoger onderwijs moet je zelf nog een aanvraag doen.  De middelen voor deze schooltoeslag zijn ook stevig verhoogd, er is 30 miljoen euro bijgekomen. Dankzij het nieuwe systeem krijgen gezinnen met kinderen tussen 12 en 18 jaar bijvoorbeeld gemiddeld 266 euro extra.

 

Voorwaarden voor de schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs

  • Je kan een toelage krijgen vanaf je kind 3 jaar is tot en met het schooljaar waarin je kind 22 jaar wordt. Er is geen leeftijdsgrens voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs of de opleiding HBO5 Verpleegkunde.
  • Je moet in Vlaanderen wonen en je kind moet Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel
  • Je kind moet voldoende aanwezig zijn op school. Voor kleuters stijgt het aantal dagen verplichte aanwezigheid met de leeftijd, leerlingen in het lager onderwijs en secundair onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn. Dat betekent zonder een geldig bewijs zoals een ziektebriefje.

 

Procedure

  • De schooltoeslag zal geïntegreerd worden in het Groeipakket, de vroegere Vlaamse kinderbijslag. Zij onderzoeken automatisch of je in aanmerking komt en betalen deze automatisch uit.
  • De toeslag wordt betaald in de loop van september/oktober als je geen kinderen boven de 18 jaar hebt in het kleuter-, lager en secundair onderwijs en eind oktober tot december voor alle andere gezinnen.

 

Bedrag

Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie, de leeftijd en het type onderwijs.

 

Meer info over de schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lagere en secundaire onderwijs vind je hier: https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-groeipakket

 Meer info over de studietoelage in het hoger onderwijs vind je hier: https://www.vlaanderen.be/studietoelage-voor-het-hoger-onderwijs

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.