Sinds 1 mei hebben zij recht op 10 dagen vaderschapsverlof of max. 8 dagen aangevuld met 15 gratis dienstencheques.

Op die manier wordt de mogelijkheid geboden om werk en privé niet enkel voor werknemers, maar ook voor zelfstandigen beter combineerbaar te maken. Want ook zelfstandige papa’s en meeouders willen na de geboorte van hun kindje tijd doorbrengen met hun partner en hun pasgeboren baby.

Hoe werkt het?

Enerzijds kan de papa of meeouder het betaalde geboorteverlof van tien dagen opnemen binnen de vier maanden vanaf de dag van de bevalling van de partner. Hij/zij kan ervoor kiezen om dit in hele of halve dagen op te nemen. Anderzijds kan de zelfstandige die de volledige 10 dagen niet wenst op te nemen, bijvoorbeeld omdat hij zijn zaak niet zo lang kan sluiten, ervoor kiezen om maximaal 8 dagen op te nemen en 15 gratis dienstencheques aan te vragen bij zijn sociaal verzekeringsfonds. De uitkering voor het vaderschapsverlof is gelijk aan de moederschapsuitkering bij moederschapsrust.

Dit recht is in principe beperkt tot zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut. Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en zelfstandigen die de pensioenleeftijd hebben bereikt, komen onder bepaalde bijkomende voorwaarden ook in aanmerking.