Een tijdje geleden kaartte ik in het parlement het probleem aan dat wie na zijn 65steblijft werken en langer dan een maand ziek is zonder inkomen valt omdat hij/zij geen recht heeft op een ziekte-uitkering. Ik ben blij dat de regering ingegaan is op mijn voorstel om dit probleem aan te pakken.

In de arbeidsdeal die binnenkort van kracht is, werd opgenomen dat wie na zijn 65stenog werkt – en zijn pensioen nog niet opnam – gewoon een ziekte-uitkering zal kunnen krijgen als men langer ziek is dan één maand. Dit in tegenstelling tot hoe het nu is. Op dit moment hebben 65-plussers die nog werken en langer dan één maand ziek worden geen gewaarborgd loon én hebben ze geen recht op een ziekte-uitkering. Als ze een inkomen willen blijven behouden moeten ze hun pensioen opnemen. Ik geef een voorbeeld:

Stel dat Paul na zijn 65steblijft werken en een operatie moet ondergaan met een revalidatieperiode van 3 maanden. Hij krijgt na één maand geen gewaarborgd loon meer, maar heeft ook geen recht op een ziekte-uitkering. Hij wordt dan verplicht om zijn pensioen op te nemen om toch een inkomen te hebben, ook al zal hij prima in staat zijn om na zijn revalidatieperiode opnieuw aan de slag te kunnen.

In de loop van volgend jaar is dit niet meer nodig. Dan zal men als 65-plusser gedurende maximum zes maanden een ziekte-uitkering kunnen krijgen als men langer dan één maand ziek is. Zo kan men terug aan het werk eens men hersteld is en hoeft men niet gedwongen op pensioen. Ik trok de bevoegde minister al meermaals aan de mouw voor een oplossing en hoewel ze er eerst niet voor te vinden was ben ik blij dat de regering met mijn vragen aan de slag is gegaan en op deze oplossing is uitgekomen.

Lees hier meer over het bericht van juli en mijn vorige vragen.