Wist je dat vanaf 1 juli enkele uitkeringen zullen stijgen? Voor een gezinshoofd met leefloon of inkomensvervangende tegemoetkoming is dat 40€/maand extra. Voor een integratietegemoetkoming is dat 4,25€/maand extra. Voor mensen met een inkomensgarantie voor ouderen is dat voor een alleenstaande +13 euro en + 8 euro voor samenwonenden.
 
 
 
Maar, inderdaad álle uitkeringen moeten nog verder omhoog en minstens tot aan de armoededrempel opgetrokken worden. Ik heb daar trouwens al wetsvoorstellen voor ingediend (http://www.nahima.be/nieuws/uitkeringen-moeten-boven-de-armoedegrens/).