Als je vervallen sociale cheques hebt, kan je die vanaf 1 december terug activeren. Dit kan enkel als de cheques minder dan drie maanden voordien zijn vervallen. Hoe je de cheque moet heractiveren, kan je terugvinden op de website van de uitgever. Ook de coronapremie is in deze maatregel opgenomen.

Het koninklijk besluit, dat een regeling treft voor de reactivering van vervallen maaltijdcheques, ecocheques, consumptiecheques en coronapremies, verscheen maandag 28 november in het staatsblad. Afgelopen periode heb ik veelvuldig geijverd bij de Minister om de sociale cheques te reactiveren. Ik ben dan ook tevreden dat naar schatting zo’n 5 miljoen euro werd geactiveerd, om de koopkracht van de mensen in de huidige energiecrisis te versterken.

 

De reactiveringsprocedure houdt in essentie in dat de werknemer binnen drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van de betreffende vervallen cheques de uitgever van de cheques kan verzoeken die voor een periode van drie maanden te reactiveren. Een reactiveringsaanvraag kan betrekking hebben op meerdere vervallen cheques, maar elke vervallen cheque kan maar een keer worden gereactiveerd.

 

Lees hier mijn parlementaire vraag aan Minister Vandenbroucke. (Pagina 5)