Vanaf 1 januari 2023 zullen heel wat mensen een hoger loon uitbetaald krijgen. Maar hoe werkt dit ook alweer, wie krijgt er allemaal een hoger loon?  Hieronder krijg je een overzicht van wat er allemaal veranderd in 2023 i.v.m. uw loon!

In België hebben we een uniek systeem dat de automatische loonindexering heet. M.a.w. wil dit zeggen dat onze brutolonen automatisch vastgeklikt zijn aan de evolutie van de consumptieprijzen. De belangrijkste consumptieprijzen samen of de verzameling van producten en diensten die gezinnen op regelmatige basis kopen, noemt men de indexkorf. Als die verzameling van producten dus duurder wordt, stijgen onze lonen automatisch mee. Door de torenhoge inflatie krijgen 1,3 miljoen werknemers dus vanaf 1 januari, 11,08% opslag. Heel wat andere werknemers kregen al doorheen 2022 enkele loonindexeringen.

Om dieper in te gaan op die verschillen, is het belangrijk om te weten dat elke sector tot een paritair comité behoort. Bedienden uit de chemiesector zitten bijvoorbeeld in “paritair comité 207” en daar zijn er andere regels afgesproken, m.b.t. wanneer de automatische loonindexering wordt uitbetaald, dan in andere paritaire comités. Zo waren er op 1 januari 2021 wel zo’n 100 paritaire comités en 64 paritaire subcomités. Overheidspersoneel/ambtenaren zitten niet in zo’n paritair comité. Hun loon wordt automatisch geïndexeerd met 2%, als de fameuze spilindex overschreden wordt. Zo’n spilindex wordt op voorhand vastgelegd als drempelwaarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen. In november 2022 was dat cijfer 123,14. Men verwacht dat de volgende spilindex overschrijding in mei 2023 zal gebeuren, bij het cijfer 125,60. 60% van de werknemers volgt de spilindex; voor zo’n 30% wordt het loon maar één keer per jaar geïndexeerd vanaf 1 januari. Zoals hierboven al vermeld gaat dit over zo’n 1,3 miljoen werknemers.

Een tweede aanpassing van uw loon gebeurt door de jaarlijkse indexering van de belastingschijven. Los van die automatische loonindexering, worden de belastingschijven ieder jaar vanaf januari mee geïndexeerd. Moest dit niet gebeuren, zouden mensen aan koopkracht verliezen omdat je door de automatische loonindexering steeds in hogere belastingschijven zou terechtkomen.

De fiscus in België hanteert 4 belastingschijven. Op het eerste deel van ons jaarlijkse loon (tussen 0 en 15.200 euro) betaal je zo’n 25%. Op de 2de schijf is dat 40%, daarna 45% en op de 4de belastingschijf betaal je 50%. Deze belastingschijven werden op 1 januari dus aangepast aan de inflatie, waardoor de lonen in 2023 met 600-840 euro netto/jaar zullen toenemen.

Tot slot heeft minister Van Peteghem er ook voor gezorgd dat de bedrijfsvoorheffing, die wordt ingehouden op je loon, volgens een nieuwe berekening zal gebeuren. Zo zal de bedrijfsvoorheffing nauwer aansluiten bij het correcte bedrag en dit zorgt voor een hoger nettoloon per maand. Voor 2023 zou dit een gemiddelde stijging zijn van 209 euro netto per jaar.