Ontslagen of zelf ontslag genomen? Dan moet je op zoek naar een nieuwe job. Dat vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig heb je recht op betaald sollicitatieverlof tijdens je opzegtermijn. Hoeveel verlof je mag opnemen hangt af van je opzegtermijn en of je outplacementbegeleiding volgt of niet. 

Heb je recht op outplacementbegeleiding? Dan mag je tijdens je opzegtermijn één dag per week (of twee halve dagen) sollicitatieverlof nemen. De outplacementbegeleiding moet je wel tijdens dat verlof nemen.

Heb je geen recht op outplacementbegeleiding? Dan kan je één dag per week (of twee halve dagen) sollicitatieverlof opnemen als je een opzegtermijn heeft van 26 weken of minder. Duurt je opzegtermijn langer dan 26 weken? Dan krijg je tijdens de eerste weken slechts een halve dag sollicitatieverlof per week. In de laatste 26 weken heb je wel recht op één hele of twee halve dagen verlof per week.

 

Lees hier meer.

22-11-2019