Ongeveer 800.000 Belgen zetten zich dagelijks belangeloos in om een dierbare te verzorgen die langdurig ziek of beperkt is. De zorg voor iemand die beperkt is heeft natuurlijk een brede impact op het leven van een mantelzorger, zowel professioneel als privé. Ik streef in het Parlement al langer voor een mantelzorgverlof zodat een betere balans in hun leven gevonden kan worden. Vorig jaar werden dan eindelijk de koninklijke besluiten goedgekeurd die zorgen voor de invoering van het mantelzorgverlof en voor de erkenning en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger.

“Vanuit onze grote waardering voor wat deze mensen dagelijks doen, keurden wij in april 2019 in de commissie Sociale Zaken een wetsvoorstel goed. Er werd een nieuw mantelzorgverlof met uitkering ingevoerd zodat erkende mantelzorgers gedurende een maand voltijds of twee maanden deeltijds verlof zouden kunnen opnemen voor de zorg van een zorgbehoevend persoon.” Nahima Lanjri

 1 september is het zover, vanaf dan hebben mantelzorgers recht op het mantelzorgverlof. Dit verlof geldt per zorgbehoevende persoon. Vergeet wel niet dat je erkend moet zijn door het ziekenfonds als mantelzorger alvorens je gebruik kan maken van het verlof.

Wie mantelzorgverlof opneemt, ontvangt een uitkering van de RVA. Mantelzorgverlof heeft geen impact op de pensioenberekening. Het aantal vakantiedagen en de eindejaarspremie worden wel naar verhouding aangepast.

De overheid moet het opnemen van mantelzorg blijven faciliteren, in een samenleving waar de roep om langer te werken steeds groter wordt en er vaak meer afstand is tussen familieleden, moet mantelzorg ten volle ondersteund worden. Het is van cruciaal belang voor ons sociaal weefsel.

Wat is mantelzorg precies? Klik hier voor meer informatie.

17-07-2020