Mensen die een sociale uitkering krijgen, zoals een leefloon, inkomensgarantie of toelage voor personen met een handicap, krijgen automatisch de verhoogde tegemoetkoming. Hierdoor zijn bijvoorbeeld raadplegingen, geneesmiddelen en hospitalisatie goedkoper. Als je geen sociale uitkering krijgt kan je hier ook recht op hebben, maar moet je een aanvraag indienen bij uw ziekenfonds.

 

Voor wie?

-Als je een sociale uitkering krijgt, zoals een leefloon, inkomensgarantie of toelage voor personen met een handicap

-Als je gezinsinkomen onder een grensbedrag ligt. Dit wordt berekend op het aantal personen in je gezin.

 

Procedure

-Als je een sociale uitkering krijgt wordt dit automatisch toegepast

-Krijg je geen sociale uitkering? Dan moet je een aanvraag doen bij je ziekenfonds

 

Lees hier meer informatie over het recht op verhoogde tegemoetkoming.