Elk jaar krijgt de stad Antwerpen ongeveer 80.000 vragen over voorschriften, vergunningen, erfgoedregels en andere regelgeving van panden en percelen in de stad. Sinds deze zomer kan je die informatie makkelijk zelf bekijken voor je eigen woning of voor een woning die je wil kopen. Alle informatie is publiek toegankelijk en je hebt geen profiel nodig om de info te raadplegen.

 

Wat vind je er terug?

Je vind er voorschriften voor een woning of grond, vergunningen die er ooit voor zijn afgeleverd en of er bouwovertredingen zijn op het perceel. Je kan ook zien waar de vergunningen fysiek aanwezig zijn, wat de aard van eventuele bouwovertredingen zijn en of het pand erfgoedwaarde heeft. Daarnaast zie je ook of een perceel in overstromingsgevoelg gebied of signaalgebied ligt en of het in een zone voor zware metalen ligt. De informatie die je terug kan vinden op de website wordt de komende jaren nog verder uitgebreid.

 

Hoe werkt het?

Surf naar www.antwerpen.be/vergunningen en klik op ‘(ver)bouwregels en advies op maat’. Daarna geef je het adres in. Je krijgt dan een overzicht van de voorschriften en vergunningen.

11-01-2020