De Vlaamse aanmoedigingspremie is een specifieke financiële steun gericht op werknemers die zorg nodig hebben voor zichzelf of een naaste. Het doel is hen te ondersteunen tijdens hun zorgtaken en hen te helpen bij het vinden van een evenwicht tussen werk en zorg. Als je in de privé- of socialprofitsector werkt en tijdskrediet, ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand of mantelzorgverlof opneemt, kun je aanspraak maken op deze premie. Je ontvangt de Vlaamse aanmoedigingspremie boven op de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Sinds 29 november 2022 kun je alle soorten aanmoedigingspremies online aanvragen via het WSE-loket. Het is belangrijk om op te merken dat de regels en procedures rond de Vlaamse aanmoedigingspremie afhankelijk zijn van de sector waarin je werkt.

Via deze simulator kun je snel bepalen of je hiervoor in aanmerking komt.