Vertoon je lichte symptomen van Covid-19 en vermoed je besmet te zijn? Vul dan de nieuwe online vragenlijst van de overheid in. Deze geeft onmiddellijk aan of het aangewezen is om een test te doen. Is een test aangewezen? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak in het testcentrum in jouw buurt. In afwachting van je testresultaat kan je contacten met anderen beter vermijden. Een nieuwe cao garandeert je loon vanaf het moment dat je de online test invult tot wanneer je je resultaat ontvangt. De tool maakt een afwezigheidsattest aan dat je bezorgt aan je werkgever. Let wel, wie kan telewerken dient dit ook te doen in afwachtig van de testresultaten.

Nieuwe tool

De tool is enkel geschikt voor wie lichte symptomen van corona heeft. Wie zware symptomen vertoont of een hoog risicocontact heeft gehad, contacteert best zijn/haar huisarts. Hiervoor is de tool niet geschikt.

Via de tool vul je een online vragenlijst in. Hierna krijg je meteen een resultaat: test aangewezen, test niet nodig of de raad om de huisarts te contacteren. Als een test aangewezen is, kan je zelf een testcode aanmaken en een testcentrum in de buurt of apotheek met sneltesten opzoeken. Je boekt je afspraak en laat je gratis testen. 

De nieuwe cao nr. 160 van 16 november in de NAR, garandeert je loon van het moment waarop je de online test invult, tot wanneer je het testresultaat krijgt. De tool maakt een afwezigheidsattest aan dat je zo snel mogelijk bezorgt aan je werkgever.

De test

Is het resultaat van de test negatief? Verwittig dan zo snel mogelijk je werkgever dat je gewoon verder komt werken. Test je positief? Contacteer dan meteen je huisarts. Die zal de ernst van de situatie inschatten. Na een positief resultaat en contact met je huisarts, verwittig je je werkgever van je arbeidsongeschiktheid. Tijdens een periode van ziekte, gelden de gewone regels inzake gewaarborgd loon.

Voorwaarden

Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan het behoud van loon wanneer je je laat testen op covid-19:

  1. Werknemers die veilig kunnen telewerken, doen dit in afwachting van het resultaat van hun test.
  2. De loonwaarborg is beperkt tot de tijd die nodig is voor de test en het resultaat, en beperkt tot een maximale duur van 36 uur. In die tijdspanne moet het mogelijk zijn om met de snelle antigeentesten je resultaat te bekomen.
  3. De regeling geldt zeker tot 28 februari 2022. De cao voorziet dat je maximaal drie keer van deze regeling gebruik kan maken. Mocht je vaker symptomen vertonen, is het hoe dan ook aangewezen je huisarts te contacteren.

 

Meer weten? Lees hier verder op de website van ACV.