Het uittreksel uit het Strafregister vermeldt uw eventuele veroordelingen. Je kent het misschien nog als het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden. Als je gaat solliciteren wordt het soms gevraagd. Maar weet jij waar je het moet opvragen? Als je via Google op zoek ging, dan kwam je enkele weken geleden misschien de website www.strafregister.be tegen. Zij boden het uittreksel aan tegen betaling. Maar dat mag niet. Na tussenkomst van de FOD Justitie is de website ondertussen offline gehaald en zullen ze de mensen die een aanvraag hebben gedaan via hun website vergoeden. Maar waar haal je dan wel dat uittreksel?

 Je kan het gewoon aanvragen bij je gemeente. Dat kan ofwel bij de gemeentedienst ofwel online. Je krijgt het uittreksel dan ofwel gratis ofwel tegen een kleine administratieve kost. Personen zonder Belgisch rijksregisternummer kunnen het opvragen bij de Dienst Centraal Strafregister. Daar lees je hier meer over. 

Verschillende model van uittreksels? Ja, afhankelijk van de reden waarvoor je het document opvraagt krijg je een ander document:

  • Model 595: het basismodel.
  • Model 596-1: als je het uittreksel aanvraagt om een gereglementeerde activiteit uit te oefenen zoals taxichauffeur of privédetective zijn of voor het verkrijgen van een wapen- of visvergunning.
  • Model 596-2: als je het aanvraagt om een activiteit uit te oefenen met minderjarigen.

 

Meer informatie? Klik hier.

 

01-12-2019